1.Descrierea autorizaţiei

Începînd cu data de 19.07.2016 au intrat în vigoare dispozițiile Legii nr. 153 din 01.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative.

Prin prezenta Lege a fost introduse un și de modificări și completări la  Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior. Astfel încât, începând cu 19.07.2016 Administrația Publică Locală nu mai eliberează agenților economici ce își desfășoară activitatea în raza teritorială a acestora, autorizație pentru amplasarea unității comerciale. Agentului economic i se eliberează o ÎNȘTIINȚARE  privind recepționarea NOTIFICĂRII privind inițierea activității de comerț.

Adăugător la taxele locale agentul economic este obligat de a achita plata pentru notificare în sumă de 100 (una sută) lei MDL în decurs de 15 zile de la depunerea Notificării la APL.

 

2.Beneficiari

Agenții economici - persoane juridice care își desfășoară activitatea comercială în raza teritorială a orașului Cantemir.

3.Actele necesare
  1. Cererea care se depune în anticamera primăriei or. Cantemir
  2. Copia Certificatului de înregistrare/Deciziei de fondare
  3. Copia Extrasului din Registru
  4. Copia Contractului pentru prestarea serviciilor de salubrizare, încheiat între agentul economic și Î.M. Gospodăria Comunal Locativă din or. Cantemir
  5. Copia Contractului de arendă/ subarendă/vânzare-cumpărare/donație
  6. Copia autorizației sanitaro-igienică de la Centrul de Sănătate Publică
  7. Copia autorizației de la Direcția Protecție a Alimentelor
  8. Copia Buletinului de identitate
  9. Avizul de la serviciul protecției civile și situații excepționale supravegherea de stat a măsurior contra incendiilor
  10. Contractul de prestare a serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide cu GCL Cantemir