(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Pensionarea și ajutorul social

 

 În cazul stabilirii  pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

- buletinul de identitate,

- carnetul de muncă,

- diploma de studii superioare la secţia zi realizată până la 01.01.1999,

- diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

- livretul militar (după caz),

- certificatul de căsătorie (după caz),

- certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

- certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

- certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

- alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017,

- referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

 

PENTRU A BENEFICIA DE O INFORMAȚIE MAI AMPLĂ PRIVITOR LA PENSIONARE ȘI AJUTOARELE SOCIALE ACORDATE DE STAT ACCESAȚI LINKUL https://cnas.md/index.php?l=ro