În cazul stabilirii  pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

- buletinul de identitate,

- carnetul de muncă,

- diploma de studii superioare la secţia zi realizată până la 01.01.1999,

- diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

- livretul militar (după caz),

- certificatul de căsătorie (după caz),

- certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

- certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

- certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

- alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017,

- referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

 

PENTRU A BENEFICIA DE O INFORMAȚIE MAI AMPLĂ PRIVITOR LA PENSIONARE ȘI AJUTOARELE SOCIALE ACORDATE DE STAT ACCESAȚI LINKUL https://cnas.md/index.php?l=ro