Conform deciziei nr. 07/11 - XXVI din 13.12.2016 a consiliului orășenesc Cantemir se pun în aplicare pe teritoriul orașului Cantemir, începând cu data de 01.01.2017 următoarele taxe locale:

a) Taxa pentru amenajarea teritoriului;

b) Taxa de organizare a licitaţiilor si loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

c) Taxă de amplasare a publicităţii;

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) Taxa de piaţa;

g) Taxa pentru cazare;

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

j) Taxa pentru parcare;

n) Taxă pentru parcaj;

o) Taxă pentru dispozitivele publicitare.

p) Taxa pentru salubrizare (aplicată începînd cu 01.01.2017)

Pentru a face cunoștință cu decizia vizată accesați fișierul de mai jos: