Rezultate pe pagină

Ianuarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  01/01-XXVI Cu privire la activitatea primarului și a primăriei or. Cantemir în anul 2016 și sarcinile pentru 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/02-XXVI Cu privire la executarea bugetului or. Cantemir conform rezultatelor an. 2016 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/03-XXVI Despre mersul executării deciziilor adoptate în trim. IV al anului 2016 și deciziile adoptate și neexecutate în anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/04-XXVI Cu privire la activitatea Î.M. Gospodăria Comunal Locativă în anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/07-XXVI Cu privire la aprobarea bugetului Î.M. Apă Canal Cantemir pentru anul 2017 Decizie Primaria 24.02.2017
  01/06-XXVI Cu privire la activitatea Î.M: Apă Canal Decizie Primaria 24.02.2017
  01/08-XXVI Cu privire la situația criminogenă în or. Cantemir conform rezultatelor an. 2016 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/09-XXVI Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc și a Primăriei or. Cantemir pentru trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/10-XXVI Cu privire la modificarea soldului bugetar al or. Cantemir pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/11-XXVI Despre completarea anexei nr. 1 la decizia nr. 07/10-XXVI din 13.12.2016 Cu privire la aplicarea și stabilirea taxelor locale. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/12-XXVI Despre unele modificări în decizia consiliului orășenesc Cantemir nr. 07/12-XXVI din 13.12.2016 Cu privire la stabilirea cotelor concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/13-XXVI Cu privire la transmiterea în comodat a imobilelor gestionate de instituțiile publice din or. Cantemir Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/14-XXVI Cu privire la antrenarea șomerilor înregistrați la AOFM din rl. Cantemir, la lucrări publice în or. Cantemir Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/15-XXVI Cu privire la demersul organizația pensionarilor și invalizilor din or. Cantemir despre scutirea de plată pentru consumul a 1 (unu) metru cub de apă. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/16-XXVI Cu privire la demersul Organizației pensionarilor și invalizilor din or. Cantemir despre scutirea parțială de plată pentru serviciile de salubrizare Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/17-XXVI Cu privire la demersul administrației Gimnaziului A.S. Pușkin despre darea în subarendă a unui bun imobil Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/18-XXVI Cu privire la demersul Gimnaziului M. Eminescu de darea în subarendă a încăperii Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/19-XXVI Modificarea deciziei nr. 07/15-XXVI din 13.12.2016 Matcin Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/20-XXVI Cu privire la corelarea bugetului or. Cantemir pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/22-XXVI Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/23-XXVI Cu privire la scoaterea la licitație a unui bun imobil Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/27-XXVI Cu privire la cererea cet. Rusnac Liliana Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  01/29-XXVI Cu privire la demersul Moldtelecom SA Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  Pagina
   Martie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Mai 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    03/02-XXVI Cu privire la activitatea Î.M. Apă Canal Cantemir Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/03-XXVI Despre mersul executării deciziilor adoptate de trim. I al anului 2017 Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/04-XXVI Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului orășenesc si a primăriei pe trim. III Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/05-XXVI Cu privire la modificraea soldului bugetar al orașului Cantemir pentru an. 2017 Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/07-XXVI Cu privire la transmiterea bunurilor de la balanta primăriei la balanța GCL Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/08-XXVI Cu privire la casarea bunurilor Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/09-XXVI„ Despre unele modificări în anexa nr. 1 a deciziei nr. 07/14-XXVI din 13.12.2016 Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/10-XXVI Cu privire la demersul Organizației pensionarilor și invalizilor din or. Cantemir Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/11-XXVI Cu privire la aderearea or. Cantemir la proiectul regional al Uniunii Europene ”Primarii pentru creșterea economică” Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/12-XXVI Despre completarea deciziei nr. 03/10 din XXVI din 29.09.2015 Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/13-XXVI Cu privire la cererea cet. Porumbescu Igor Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/14-XXVI Cu privire la cererea cet. Handuca Ion Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/15-XXVI Cu privire la cererea cet. Bezdenejnîh Evghenia Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/16-XXVI Cu privire la cererea cet. Vlas Nadejda Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/17-XXVI Cu privire la cererea cet. Presenti Maria Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/18-XXVI Cu privire la cererea cet. Vicol Lilia Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/19-XXVI Cu privire la cererea cet. Scripcari Natalia Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    03/20-XXVI Cu privire la alegerea viceprimarului or. Cantemir Decizie Consiliu Local 19.05.2017
    Pagina
     Iunie 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     04/01-XXVI Cu privire la modificarea soldului bugetar al or. Cantemir pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 19.06.2017
     04/02-XXVI Cu privire la suspendarea temporara a activitatii grădinițelor de copii nr. 1 și 2 din or. Cantemir Decizie Consiliu Local 19.06.2017
     Pagina
      Iulie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       August 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Septembrie 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        05/02-XXVI Cu privire la activitata Î.M. Apă Canal Cantemir în trim. II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/03-XXVI Despre mersul executării deciziei CO Cu privire la pregătirea institițiilor de învățământ țcolar și preșcolar din or. Cantemir pentru perioada rece 2017-2018 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/04-XXVI Despre mersul executării deciziilor adoptate în trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/5-XXVI Cu privire la situația criminogenă în or. Cantemir în trimestrul II al anului 2017 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/6-XXVI Cu privire la activitatea comisiei pe probleme spațiului locativ Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/07-XXVI Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului orășenesc și a primăriei or. Cantemir pentru trim. IV al anului 2017 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/12-XXVI Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere și categoriile instituțiilor de învățământ preșcolar din or. Cantemir. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/13-XXVI Cu privire la vânzarea metalului uzat (gard) de la gradinița de copii nr. 1 din or. Cantemir. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/09-XXVI Cu privire la unele modificări în componența comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/10-XXVI Cu privire la participarea primăriei or. Cantemir în cadrul proiectului transfrontalier moldo-român. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/11-XXVI Cu privire la participarea primăriei or. Cantemir în cadrul proiectului MiDL Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/15-XXVI Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Î.M. Apă Canal Cantemir Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/16-XXVI Cu privire la tăierea și curățirea copacilor uscați de pe teritoriul or. Cantemir Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/17-XXVI Cu privire la demersul UTM despre transferul imobilului de la balanța UTM la balanta primăriei. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/18-XXVI Cu privire la demersul Organizației pensionarilor și invalizilor din or. Cantemir despre scutirea de plată pentru consumul a 1 m3 de apă. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/19-XXVI Cu privire la demersul Organizației a pensionarilor și invalizilor din or. Cantemir despre scutirea pentru serviciile de salubrizare. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/20-XXVI Despre abrogarea deciziei consiliului orășenesc nr. 03/22-XXVI din 18.05.2016 Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/21-XXVI Cu privire la cererea cet. Berdeu Eugenia despre atribuirea spațiului locativ Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/21-XXVI Cu privire la cererea cet. Presenti Maria Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/23-XXVI Cu privire la cererea cet. Tataru Vitalie Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/24-XXVI Cu privire la cererea cet. Andoni Ruslan Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/25-XXVI Cu privire la cererea cet. Doroftei Vasile T Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/26-XXVI Cu privire la cererea cet. Peiu Sava Gheorghe Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/27-XXVI Cu privire la cererea locatarilor bl. nr. 9 de pe str. Trandafirilor Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/28-XXVI Cu privire la demersul IP Cantemir despre agresarea cet. Ceavdari Alina de către câinii maidanezi din oraș. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/29-XXVI Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î.M. Apă Canal Cantemir Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/30-XXVI Cu privire la demersul DGT Sud a CNA Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/31-XXVI Cu privire la desemnarea reprezentantului debitorului de insolvabilitate. Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        05/08-XXVI Cu privire la unele modificări în componența comisiilor de specialitate . Decizie Consiliu Local 21.09.2017
        Pagina
         Octombrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Noiembrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Decembrie 2017
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           07/1-XXVI Cu privire la aprobarea bugetului or. Cantemir pentru anul 2018 in prima lectură Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/2-XXVI Cu privire la executarea bugetului or. Cantemir conform rezultatelor pe 9 luni ale anului 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/3-XXVI Cu privire la salubrizarea or. Cantemir în trimestrul III al anului 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/8-XXVI Cu privire la aplicarea și stabilirea taxelor locale Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/9-XXVI Cu privire la stabilirea cotelor concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/10-XXVI Cu privire la scutirea de impozitul pe bunurile imobiliare Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/12-XXVI Aprobarea programului de activitate a Consiliului local si a primăriei or. Cantemir Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/13-XXVI Cu privire la acceptarea donației Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/14-XXVI Cu privire la acceptarea donatiei (teren de joacă) Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/15-XXVI Scutirea de plata a copiilor din familiile socialmente vulnerabile în instituțiile de învățământ Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/16-XXVI Cu privire la transmiterea in comodat a imobilelor gestionate de instituțiile de învățământ Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/17-XXVI Regulamentul privind activitatea AE pe teritoriul or. Cantemir Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/18-XXVI Trecerea bunurilor din gestiunea ÎM GCL Cantemir la balanța primăriei Cantemir Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/20-XXVI Cu privire la completarea statutului Î.M: Apă Canal Cantemir Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/22-XXVI Cu privire la casarea mijloacelor fixe Decizie Primaria 08.12.2017
           07/21-XXVI Cu privire la modificarea soldului bugetar al or. Cantemir pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/23-XXVI Cu privire la actualizarea listei cetățenilor luați la evidență pentru atribuirea spațiului locativ Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/23-XXVI Cu privire la cererea cet. Bârlădeanu Victor despre darea în locațiune a spațiului locativ Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/26-XXVI Cu privire la aprobarea bugetului Î.M. Apă Canal Cantemir pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           07/7-XXVI Cu privire la activitatea specialistului în problemele perceperii fiscale Decizie Consiliu Local 28.12.2017
           Pagina