Ordinea de zi

la şedinţa  ordinară a Consiliului orăşenesc Cantemir

de la  16 februarie 2016 ora 9:00

1. Cu privire la activitatea primarului  şi a primăriei oraşului Cantemir  în anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

2.Cu privire la executarea bugetului oraşului Cantemir conform rezultatelor  anului 2015

        Raportor: Novițchi Svetlana, contabil șef

3.Despre mersul executării deciziilor adoptate în trimestrul IV al anului 2015.

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

 

4.  Cu privire la activitatea Î.M.”Apă-Canal” în anul 2015.

        Raportor: Lupaşcu Vasile, directorul Î.M.”Apă-Canal”

5.  Cu privire la activitatea Î.M. ”Gospodăria Comunal-locativă” în anul 2015.

         Raportor:  Cepeleaga Valeriu, director interimar,  Î.M.”Gospodăria Comunal-locativă”

6. Cu privire la situaţia criminogenă în oraşul Cantemir în anul 2015.

        Raportor: Moşoglov Serghei,  Şef-adjunct SSP al IP Cantemir

7. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova despre derogările de la legislaţia în vigoare

            Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir

 

8.  Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orăşenesc şi a primăriei oraşului Cantemir pentru trimestrul II al anului 2016

            Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir.        

9.   Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a primăriei oraşului Cantemir.

            Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare primarului, viceprimarului, funcţio-narilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul primăriei orașului Cantemir

            Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir

11. Cu privire la stabilirea programului de lucru pentru întreprinderea nou creată

            Raportor: Puică Tatiana, specialist (percepere fiscală) 

12. Cu privire la antrenarea şomerilor înregistraţi la Agenţia  pentru Ocuparea

Forţei de Muncă din raionul Cantemir, la lucrări publice în orașul Cantemir 

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

13. Cu privire la transmiterea în comodat a imobilelor gestionate de instituţiile publice din oraşul Cantemir.

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

14. Cu privire la atribuirea terenului  în sectorul 102 pentru amplasarea unei staţii de pompare.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

15. Cu privire la cererea  cet. Negru Sergiu despre procurarea terenului public privat al or. Cantemir.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

16. Cu privire la cererea d-lui Bragaru Vlad, reprezentant  al Comunităţii religioase Biserica Creştină Adventista de ziua a Şaptea Conferinţa ,,Moldova de Sud”despre atribuirea terenului aferent imobilului privat construcţie de cult”.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

17. Cu privire la cererea cet. Chiricuță Sergiu despre atribuirea bonului de repartiție a spațiului locativ în căminul nr. 4, str. Basarabia, 2.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

18. Cu privire la cererea cet. Cebotari Cristina despre atribuirea bonului de repartiție a spațiului locativ în căminul nr.3, str. Gagarin, 11.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

19. Cu privire la cererea cet. Zmeu Nadejda despre atribuirea spațiului locative suplimentar în căminul nr.3, str. Gagarin, 11.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

20. Cu privire la demersul Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind atribuirea în folosință a unui lot de teren pentru instalarea unei mini stații meteorologice.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist) 

21. Cu privire la unele modificări în decizia consiliului orășenesc Cantemir nr.6/25- XXI din 05.12.2014 Cu privire la cererea  cet. Croitoru Vadim, Butuc Veaceslav şi  Dulgheru Victor despre scoaterea la licitaţie pentru vânzare a terenului public.

            Raportor: Graur Corina, specialist (jurist)