Data:

10-04-2015

Ora:

09:00

Locația:

Sala de sedinte et. II din incinta cladirii consiliului raional

La sedinta ordinara a consiliului orasenesc se vor pune in discutie urmatoarele proiecte de decizii

 

1. Cu privire la activitatea primarului  şi a primăriei oraşului Cantemir  în anul 2014 şi sarcinile pentru anul 2015.

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

2. Despre mersul executării deciziei consiliului orăşenesc Cantemir nr.  01/ 1 – XXV din  29.01.2015 Cu privire la tăierea ilicită a copacilor de pe teritoriul oraşului Cantemir , inclusiv din zona de odihnă.

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

3. Cu privire la executarea bugetului oraşului Cantemir conform rezultatelor  anului 2014.

          Raportor: Noviţchi Svetlana, contabil şef

4. Despre mersul executării deciziilor adoptate în trimestrul IV al anului 2014.

         Raportor: Roman Ciubaciuc, primar 

5. Cu privire la situaţia criminogenă în oraşul Cantemir conform rezultatelor  anului 2014.

         Raportor: Bordea Vladimir şef secţie poliţie ;

6. Cu privire la activitatea instituţiilor de învăţământ preşcolar din or. Cantemir conform rezultatelor  anului 2014

       Raportori: Costanda Elena, director, grădiniţa de copii nr.1 

                          Diacov Viorica, director, grădiniţa de copii nr. 2

7. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orăşenesc şi a primăriei oraşului Cantemir pentru trimestrul II al anului 2015.

    Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir

8. Cu privire la unele modificări în componenţa nominală a comisiei consultative de specialitate pe probleme sociale: problemele spaţiului locativ, sănătate, asistenţă socială şi protecţia familiei, utilizării forţei de muncă, relaţii interetnice şi relaţii cu ONG administraţie publică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor omului, protecţia consumatorului, legalităţii şi ordinii de drept.

    Raportor: Goropceanu Emilia, secretarul consiliului orăşenesc Cantemir

9. Cu privire la aplicarea si stabilirea taxelor locale.

          Raportor: Puică Tatiana, specialist

10. Cu privire la petiţia agenţilor economici din or. Cantemir despre unele modificări în  Regulamentul pentru stabilirea taxei de amplasare a unităţilor comerciale şi /sau de prestări servicii de deservire socială aprobat prin decizia consiliului orăşenesc Cantemir nr. 06/ 19 -XXV din 05.12.2014.

    Raportor: Roman Ciubaciuc,  primar