Cantemir – piatră nestemată, care creează armonia şi frumuseţea tandrei urbe pe malul bătrînului Prut. Oraş mic de trandafir, a cărui locuitori, - oameni simpli sau nobili, reuşesc să uimească prin cumsecădenia pe care o posedă, reuşesc să rămînă bineplăcuţi în memoria celor ce ne vizitează, fiind primitori şi calzi precum soarele blînd la-nceput de vară. Fiecare stradă păstrează paşii fermi ai celor ce au păşit pe ea, fiecare clădire din minunatul oraş păstrează amintirea vie a stîlpilor săi. Lăcaşul sfint din Cantemir este înzestrat cu duhul blajin a gîndurilor pure şi sincere a credincioşilor veniţi să-şi hrănească sufletul cu harul lui Dumnezeu. Fiecare colţ al Cantemirului este o filă, de altfel ..filă de filă dă naştere cărţii, iar cantimirenii erau, sunt şi vor fi cerneala cea mai de preţ a ei. Noi locuitorii oraşului, îi scriem istoria, presărînd printre rînduri amintirile vii. „Oraşul meu, este mîndria mea” – rostesc sus şi tare aceste preţioase lexeme împodobite cu dragostea fiecărui din noi! Oraşul nostru asemeni diamantului neşlefuit, - sa-l păstrăm cu demnitate şi onoare pentru generaţia viitoare!