CONSULTĂRI PUBLICE !

14-11-2022, 13:48

CONSULTĂRI PUBLICE !

  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie  Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 2 decembrie 2022, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la următoarele proiecte de decizie: 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023. 2. Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor/impozitelor...

ANUNȚ ANGAJARE !

02-11-2022, 16:33

ANUNȚ ANGAJARE !

Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituțiilor publice de învățământ preșcolar din orașul Cantemir. 1. Director al grădiniței de copii nr.1 2. Director al grădiniței de copii nr.2 CONDIȚIILE GENERALE: 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; 2. Studii superioare pedagogice; 3. Vechime de muncă în activitatea didactică de cel...

Anunț posturi vacante !!!

28-10-2022, 16:46

Anunț posturi vacante !!!

Primăria or. Cantemir  anunță  desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de specialiști: 1. Tineret și sport, recrutare, încorporare și completare;  2. Reglementarea proprietății funciare; 3. Planificare; 4. Finanțe.  Condițiile și actele necesare: 1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor); copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională...

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

18-08-2022, 09:36

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

                      Primăria orașului Cantemir inițiază la data de  9 septembrie 2022, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la proiectul de decizie „Actualizarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către...

Anunț privind organizarea consultărilor publice

20-07-2022, 17:49

Anunț privind organizarea consultărilor publice

                    Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 10.08.2022, ora 14:00, consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la participarea în cadrul proiectului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice”, proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cantemir...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante !!!

18-02-2022, 14:47

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante !!!

Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de: 1. Specialist tineret și sport, recrutare, încorporare și completare; 2. Specialist în reglementarea proprietății funciare; 3. Specialist în planificare.  Condițiile și actele necesare: 1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor); copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare...

Pagina