ANUNȚ ANGAJARE !

02-11-2022, 16:33

ANUNȚ ANGAJARE !

Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituțiilor publice de învățământ
preșcolar din orașul Cantemir.
1. Director al grădiniței de copii nr.1
2. Director al grădiniței de copii nr.2

CONDIȚIILE GENERALE:

1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

2. Studii superioare pedagogice;

3. Vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 3 ani;

4.  La data depunerii dosarului nu a împlinit 65 ani;

5. Cunoașterea limbii române;

6. Aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

7. Fără antecedente penale;

DOSARUL LA  DEPUNERE VA CUPRINDE:

1. Cererea de paricipare;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile actelor de studii;

4. Curriculum Vitae;

5. Copia actului ce atestă vechimea în muncă;

6. Certificatul medical.

7. Cazierul judiciar (declarație pe proprie răspundere la depunere)

8. Planul de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Termenul de depunere a dosarelor: 28 noiembrie ora 16:30.

Bir. 305, Graur Corina.