Anunț de intenție privind achiziționarea bunurilor în cadrul proiectului Green Light - Moldova!

05-04-2017, 14:10

Republica Moldova – orașe: Ocnița, Cantemir, Soroca

 1.Referința publicației:
EuropeAid/138879/IH/SUP/MD.

 2.Procedură:
Deschisă.

 3.Titlul programului:
Proiectul „Green light Moldova” – modernizarea și economisirea energiei în domeniul iluminatului stradal.

 4.Finanțare:
Acordul de finanțare ENPI/2014/354-589. 
Bugetul total maxim disponibil pentru cele 3 orașe este de 379 258 EUR, care urmează să fie plătiți de următoarele entități: 
1. Alianța pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile, partenerul principal – 290 509 EUR. 
2. Soroca, partener – 60 167 EUR. 
3. Cantemir, partener – 5 425 EUR. 
4. Ocnița, partener – 23 157 EUR.

 5.Autoritatea contractantă:
ONG-ul „Alianța pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile” (denumită în continuare „AEER”), Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA,în calitate de partener principal al proiectului – administrator al grantului UE primit în cadrul proiectului „Convenția primarilor. Proiecte demonstrative”: „Green light Moldova” – modernizarea și economisirea energiei în domeniul iluminatului stradal.

 6.Descrierea contractului:
Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 3 orașe din Republica Moldova: Ocnița, Soroca și Cantemir, prin instalarea și îmbunătățirea iluminatului stradal cu LED în aceste orașe (710 corpuri de iluminat, sisteme de control și de monitorizare, înlocuirea stâlpilor, console, cabluri, transfer de know-how).

 7.Numărul indicativ și titlurile loturilor:
Proiectul include 3 loturi: 
Lotul 1: 
furnizarea de echipamente și de servicii pentru sistemul de iluminat stradal cu LED din Ocnița (235 de corpuri de iluminat). 
Lotul 2: 
furnizarea de echipamente și de servicii pentru sistemul de iluminat stradal cu LED din Cantemir (75 de corpuri de iluminat). 
Lotul 3: 
furnizarea de echipamente și de servicii pentru sistemul de iluminat stradal cu LED din Soroca (400 de corpuri de iluminat).

 8.Data prevăzută pentru publicarea anunțului de participare:
14.5.2017.

 9.Informații suplimentare:
Întrucât acesta este un proiect care include 3 orașe, ofertanții trebuie să depună oferte pentru 3 loturi.

 10.Temeiul juridic:
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.3.2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe. 
Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.3.2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77 din 15.3.2014, p. 27).
Observații:

Trebuie respectată o perioadă de minimum 30 de zile calendaristice între publicarea prezentului anunț de intenție și publicarea anunțului de participare corespunzător.

În această etapă nu se acceptă candidaturi sau cereri de informații suplimentare.