Anunțăm concurs de angajere !

22-03-2019, 13:43

Anunțăm concurs de angajere !

La data de 10 aprilie 2019 în incinta Primăriei orașului Cantemir, biroul 311, se va desfășura concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, și anume:

1. Specialist finanțe - 1 unitate;

2. Specialist planificare - 1 unitate;

3. Specialist în reglementarea proprietății funciare - 0.5 unități

Formularul de participare se va depune pînă la data de 09 aprilie 2019, ora 17:00 în incinta primăriei, bir. 305, persoana responsabilă Graur Corina - jurist, telefon de contact 027323098.

ACTELE NECESARE:

1. Buletinul de identitate

2. Diploma de studii care confirmă finalizarea studiilor superioare în domeniu funcției la care se aplică;

3. Certificatele de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4. Declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale;

5. Carnetul de muncă.

CERINȚE SPECIALE:

1. Vechimea în muncă în domeniu administrației publice (specifice funcției)

2. Cunoașterea obligatorie a programelor de deservire (specifice funcțiilor specialist finanțe și specialist planificare).

Pentru detalii apelați la numărul de telefon 027323098.