Concurs Achiziții!

05-05-2016, 14:50

ANUNȚ!

privind achiziționarea serviciilor de audit energetic conform

legii privind achizițiile publice nr. 96 - XVI din 13.04.2007

      Primăria or. Cantemir Vă aduce la cunoștință decizia privind achiziționarea serviciilor pentru executarea auditului energetic și elaborarea raportului de audit energetic al sistemului de iluminat public din or. Cantemir.

      Auditul energetic al sistemului de iluminat public se realizează în scopul implemenării proiectului Undă Verde, Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal.

      Informații de contact:

Partea contractantă: Primăria or. Cantemir

web: primariacantemir.md

e-mail: primaria.cantemir@gmail.com 

persoanade contact: Bagrin Serghei 078853300