Deșeurile din construcții !

16-06-2016, 10:48

Deșeurile din construcții !

În numărul precedent al ziarului „Sud Expres” din 27.05.2016 am menționat că «O problema aparte o constituie deșeurile din construcții pe care ne-am obișnuit să la aruncăm împreună cu cele menajere, sau sa le lăsăm lângă punctul de colectare, lingă containere…».

Iată și problema… S-a început perioada reparațiilor, cantemirenii noștri fac curat in apartament, casa, curte și duc deșeurile din construcții la punctul de colectare și avem ce avem, apartamentul e reparat, curat iar orașul mai are o gunoiște in plus, doar are cine face curat, doar plătim - mai primim replici.

Stimați cantemireni deșeurile din construcție nu sunt deșeuri menajere, nu se transportă la gunoiște sunt în cantități mari voluminoase (500 - 2000 kg  și mai mult, comparativ cu 2,2 kg deșeuri menajere - norma medie de deșeuri generate de o persoana în 24 ore.)  și creează dificultăți întreprinderii municipale dar cel mai grav – ne murdărește orașul. 

Amintim că ste interzisă atât aruncarea acestor tipuri de deșeuri în tomberoane sau containere destinate colectării deșeurilor menajere, cit și depozitarea lingă containere sau în alte locuri pe domeniul public.                                                                                

            Pentru a evacua această categorie de deșeuri este necesar ca cetățenii care doresc să facă lucrări de reparație a spațiilor locative să încheie  adăugător un contract privind prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor din construcții și demolări. Aceste deșeuri trebuie colectate în saci, separat de deșeurile menajere.