DevRAM - Partea II Message Box (apă și canalizare)

13-03-2020, 08:57

DevRAM - Partea II Message Box (apă și canalizare)

În cadrul Instrumentului European de Vecinătate și ca parte componentă a documentului de acțiuni al Uniunii Europene pentru proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), Uniunea Europeană, împreună cu Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, finanțează acest proiect, delegând Agenției Austriece pentru Dezvoltare gestionarea fondurilor.

În partea a II-a a proiectului DevRAM sunt planificate un șir de acțiuni, concentrate pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir:

  • Construcția unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea rețelei de canalizare în orașul Cantemir.
  • Construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir. Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localităților din vecinătate.
  • Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă care vor permite o funcționare mai eficientă și mai durabilă.
  • Proiectul va oferi suport și consultanță pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanță și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

În spiritul angajamentelor sale, prin intermediului DevRAM, UE și ADA își propun să contribuie la dezvoltarea orașului Cantemir, prin reabilitarea și extinderea sistemului existent de canalizare, construcția unei stații moderne de epurare și continuarea activităților de optimizare a sistemului existent de alimentare cu apă.

Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 12 km (care va fi extins în timpul proiectului până la 18.1 km) și va încorpora 3 stații de pompare a apelor uzate.

Bugetul estimativ prevăzut pentru această parte a proiectului este de 6 milioane de Euro, 5.2 milioane de Euro fiind contribuția Uniunii Europene, iar 800.000 de Euro -  co-finanțarea din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 5000 de locuitori ai orașului Cantemir și a localităților din vecinătate.

Acest proiect va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile alimentării durabile cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate și atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6, care prevede asigurarea disponibilității și gesionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți.

De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător prin reducerea evacuării  aplor uzate neepurate în mediul înconjurător, reducând riscurile de emisii dăunătoare pentru mediu și populația locală.

Disclaimer:

*Acestă publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în responsabilitatea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și nu reflectă poziția Uniunii Europene.

** Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), este o unitate operațională a Cooperării Austrice pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.