La mulți ani stimați funcționari publici!

23-06-2016, 07:45


În această zi onorată, Primăria or. Cantemir adresează tuturor funcţionarilor publici un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.
Vă dorim ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici.
Sperăm, ca Ziua profesională va reprezenta un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, armonia şi colaborarea să domine în activitatea DVS, iar spiritul de autoperfecţionare să se contopească perfect cu sensul existenţei fiecărui funcţionar.
Cu aceste gînduri, transmitem tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi şi Vă dorim sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară.