Planul de achiziții publice a primăriei orașului Cantemir pentru anul 2020.

12-05-2020, 18:40

Planul de achiziții publice a primăriei orașului Cantemir pentru anul 2020.

                                                                                                                                                                                                                                     Aprobat: Primarul or. Cantemir

         ROMAN Ciubaciuc

 

PLANUL DE ACHIZIȚIE

a Primăriei or. Cantemir pentru anul 2020

Nr.

Expunerea obiectului de achiziție

Codul

CPV

Valoarea estimată

Fără TVA

Procedura de achiziție aplicată

Sursa de finanțare

Perioada de desfășurare

1

Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare de învățămât

15000000-8

399 840 lei

COP

Bugetul local

Decembrie 2019

Pentru perioada ianuarie-iunie 2020

2

Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare de învățămât

15000000-8

399 840 lei

COP

Bugetul local

Iunie 2019

Pentru perioada iulie - decembrie 2020

3

Lucrări de reabilitare a sistemei de canalizare din or. Cantemir

 

1 000 000 lei

COP

Bugetul local

Martie

 

4

Pachete de telefonie mobilă

 

20 400 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

5

Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică

72220000-3

40500 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

6

Servicii de cadastru

71354300-7

20000 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

7

Produse petroliere

09134200-9

125 000 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie  

8

Accesorii de birou

30192000-1

3 990 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Ianuarie

9

Rechizite de birou

 

48 400 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie  

10

Rechizite de birou

 

20 000 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Iuanuarie

11

Materiale de uz gospodăresc

 

109 587 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

12

Produse de igienă

39831200-8

55 413 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

13

Servicii lucrări la înălțime

 

50 000 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

14

Servicii de evaluarea a bunurilor imobile (raport de evaluare a BI)

 

4 100 lei

Contract de valoare mică

Bugetul local

Ianuarie

15

Produse agroalimentare (fructe și legume)

15800000-6

38 274 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Ianuarie

16

Produse agroalimentare (fructe și legume)

15800000-6

33 093 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Februarie

17

Produse agroalimentare (fructe și legume)

15800000-6

35 500 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Martie

18

Tehnică de calcul (multifuncțională)

 

4 845 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Ianuarie

19

Pachet antivirus ”Kaspersky”

 

3 995 lei

Contract de valoare mică

Buget local

Februarie