Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

25-02-2016, 16:16

Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
  • Specialist în reglementarea proprietății funciare;
  • Specialist contabil

Concursul va avea loc la data de 11 martie 2016, orele 10:00, et. III, Primăria or. Cantemir.

Toți doritorii de a participa la concurs pot depune dosarul fie în anticamera primăriei or. Cantemir fie îl pot expedia pe  e-mail: primaria.cantemir@gmail.com 

Dosarul trebuie să conțină:

a) formularul de participare (accesează linkul); http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/informatii-de-interes-public/posturi-vacante-curente
b) copia buletinului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d) copia carnetului de muncă; 

Dosarele de acceptă pînă la data de 10 martie 2016 inclusiv.