Primăria or. Cantemir Vă informează...

05-05-2016, 15:23

Stimaţi cetăţeni, suntem conştienţi de faptul că soarta oraşului în care locuim vă este importantă! Că planurile, acţiunile şi realizările primăriei constituie un subiect de neignorat pentru majoritatea dintre d-stră. Fapt care ne bucură şi ne motivează pozitiv întru profesionalismul şi eficienţa în muncă de care incercăm să dăm dovadă.

De aceea, vă informăm despre acţiunile şi realizările de succes ale primăriei, care dau naştere puterii şi voinţei de fier, ce va acţiona direct asupra planurilor şi acumularea mult doritelor succese şi pe viitor!

În pragul Sărbătorii Paştele Blajinilor, care ne adună de la mic la mare la cimitir pentru a cinsti memoria celor trecuţi în nefiinţă, tindem să vă comunicăm că între timp am reuşit să finisăm construcţia gardului şi instalarea porţii la cimitirul oraşului Cantemir. De asemenea s-a prelungit apeductul până la cimitir, pentru utilizarea apei la instalarea monumentelor și s-a construit un wc pe teritoriul cimitirului.

Este de menţionat că s-au alocat surse financiare din bugetul primăriei pentru instalarea clopotniţei.

Suntem cu inimile împăcate că am reuşit să amenajăm cimitirul – un loc sfînt pentru muritorii de rînd. Pe această cale venim cu rugămintea către toţi locuitorii oraşului, să îngrijească de mormintele răposaţilor, depozitînd gunoiul în containere respectîndu-se astfel, munca reciprocă.