SIEORE în acțiune

27-02-2020, 16:19

SIEORE în acțiune

În incinta primăriei or. Cantemir a avut loc ședința de lucru a echipei de implementare a proiectului Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul Eco - SIEORE cu reprezentantul instituțiilor publice de învățământ LT ”Dimitrie Cantemir” și Gimnaziul ”Mihai Eminescu” și a Direcției Generale de Învățământ Cantemir d-l Borogan Alexei. Scopul întîlnirii a fost aprobarea listei finale a echipamentelor pentru orele tematice privind managementul energetic. Echipamentele respective vor fi achiziționate prin intermediul proiectului ”Soluții Inteligente pentru Orașul ECO” (SIEORE), realizat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile” în parteneriat cu Primăria Cantemir, finanțat cu sprijinul Programului de granturi mici al Facilității Globale de Mediu.
Ținem să menționăm că, în Gimnaziul ”Mihai Eminescu” și LT ”Dimitrie Cantemir” se implementează un șir de măsuri de eficiență energetică cu folosirea resurselor regenerabile, realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir - CanTREB”, finanțat de către UE în cadrul Programului CoMDeP (Convenția primarilor proiecte demonstraționale). Astfel, cunoștințele și abilitățile acumulate în domeniul managementului energetic vor da posibilitatea de a măsura și monitoriza eficient calitatea confortului în încăperi și consumul de energie după finalizarea lucrărilor de eficiență energetică.

/