Stimați contribuabili!

08-06-2016, 15:51

Persoanele care nu am primit pînă în prezent avizul de plată a impozitului pentru bunurile imobiliare pentru anul 2016 sunt rugați să se adreseze la Primăria or. Cantemir în biroul 305, perceptor fiscal Puică Tatiana.