Unda verde, Moldova! NU batem pasul pe loc.

05-05-2016, 15:32

Iluminat stradal calitativ – confort și siguranță pentru populație

Proiectele de modernizare a iluminatului stradal se regăsesc pe agenda tot mai multor localități din Republica Moldova. Un iluminat stradal calitativ, optimizat și care să vină în ajutorul pietonilor și a șoferilor pe timp de noapte își doresc toți.

La data de 28 mai 2013 primăria or. Cantemir a avut onoarea de a adera la Convenția Primarilor, care reprezintă în sine o inițiativă a Uniunii Europene, ce a reușit mobilizarea unui mare număr de autorități locale și regionale în vederea elaborării unor planuri de acțiuni și a dirijării investițiilor către măsurile de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și anume, reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% pînă în 2030 printr-o contribuție la dezvoltarea economiei verzi și îmbunătățirea calității vieții.

Ca un efect pozitiv al aderării la Convenția Primarilor, orașul Cantemir, alături de încă 2 orașe partenere - Ocnița și Soroca,  au beneficiat de un grant în valoare de 500 mii EURO, dintre care 35 mii EURO au fost alocate pentru or. Cantemir pentru implementarea proiectului ”Unda verde, Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal” finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului European SUDeP – Proiecte demonstraționale pentru o dezvoltare urbană durabilă. În cadrul acestui proiect în or. Cantemir vor fi instalate 75 de corpuri de iluminat.

Cu acest scop, la 22 aprilie, în incinta primăriei Ocnița, a fost organizată o întâlnire cu participarea echipelor primăriilor Ocnița și Cantemir, inclusiv a auditorului energetic și a reprezentanților AEER.

Echipele partenere în proiectul „Undă verde, Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal”, au discutat rezultatele auditului energetic al sistemului de iluminat public realizat în orașul Ocnița; recomandările experților internaționali și locali privind auditul și au decis asupra pașilor ulteriori pentru realizarea cu succes a proiectului.

Primăria or. Cantemir urmează să lanseze licitația pentru procurarea serviciului de auditare a sistemului de iluminat public. Astfel, primarul orașului Cantemir Roman Ciubaciuc, consideră că este necesar de a analiza posibilitatea implementării sistemelor de telegestiune, care ar permite managementul, controlul și monitorizarea iluminatului public. “Există intervale de timp și zone când intensitatea luminii trebuie scăzută. Între orele 1 şi 5 noaptea scade simțitor traficul pietonal și de mașini. Poate funcția „dimming” ar fi soluţia potrivită pentru reducerea graduală a intensității fluxului luminos ?!”