(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți

Anunț important!

Anunț important!

14-02-2024, 16:46

           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 6 martie 2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la următoarele proiecte de decizie:

1. Aprobarea Regulament cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și autorizarea publicității exterioară în orașul Cantemir

2. Identificarea și înaintarea propunerii de proiect în cadrul Programul „Satul European”, ediția 2024.

3. Aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea stadionului de fotbal.

4. Aprobarea Regulamentului cu privire la reabilitarea drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir.

Proiecte care urmează a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cantemir în luna martie a anului 2024.

Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea aprobării Regulamentelor cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și autorizarea publicității exterioară în orașul Cantemir, funcționarea stadionului de fotbal și reabilitarea drumurilor și căilor de acces din orașul Cantemir. De asemenea, urmărește să sporească implicarea societății civile la nivel local și să crească transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a bugetelor, prin participarea și monitorizarea din partea cetățenilor.

 Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare și asigurarea condițiilor de eligibilitate în cadrul programului Satul European, ediția 2024 prin implicarea comunității în procesul de luare a deciziilor.

Beneficiarii Primăria or. Cantemir și grupurile țintă din or. Cantemir: tineri-fete, băieți, cadre didactice, reprezentanți ai școlii de sport,  reprezentanți ai APL de nivelul 2, agenți economici.

Rezultatul scontat Regulamentele sus menționate consultate și definitivate, ideea de proiect identificată.

Impactul estimat: participarea și implicarea activă a participanților la definitivarea regulamentelor supuse consultării publice și identificarea ideii de proiect propus spre înaintare în cadrul programului Satul European, ediția 2024.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.

  • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

  • HG nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu socieetatea civilă în procesul decizional

  • Codul Fiscal al Republicii Moldova.

  • Legea cu privire la publicitate nr. 62/2022

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 05 martie 2024, e-mail: primaria.cantemir@apl.gov.md, adresa poștală: MD 7300, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 3 „Primăria Cantemir”. Proiectele de decizie sunt disponibile pe pagina web a primăriei or. Cantemir, și anume: primariacantemir.md/transparenta/consultări publice  și pe panoul informativ din holul Primăriei or. Cantemir.