(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți

Anunț posturi vacante în cadrul Primăriei or. Cantemir!

Anunț posturi vacante în cadrul Primăriei or. Cantemir!

02-02-2024, 11:04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria orașului Cantemir anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de:

       1.Specialist în reglementarea proprietății funciare

2.Specialist finanțe (contabil)

3.Specialist în planificare

4.Specialist în problemele perceperii fiscale.

   Cerințele  speciale: studii superioare în domeniu corespunzător funcțiilor publice vacante, respectiv în domeniul administrației publice, juridice.

   Pentru admiterea la concurs se depun urmatoarele acte:

1.Formularul de participare.

2.Copia buletinului de identitate.

3.Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare.

4.Copia carnetului de muncă.

5.Declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.

  Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie 2024,ora 10:00, bir.311 Primăria Cantemir.

   Informații suplimentare la tel:079240756 și pe site-ul oficial www.primariacantemir.md