(0-273) 2-26-39

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Anunț privind organizarea consultărilor publice

20-07-2022, 17:49

Anunț privind organizarea consultărilor publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 10.08.2022, ora 14:00, consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la participarea în cadrul proiectului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice”, proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cantemir din data de 16.08.2022.  

Scopul proiectului este dezvoltarea localității.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este să faciliteze și să sporească condițiile de trai ale cetățenilor orașului.

Prevederile de bază ale proiectului sînt pentru identificarea problemei care urmează a fi soluționată în urma implementării proiectului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt Primăria orașului Cantemir și cetățenii orașului.

Rezultatatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este identificarea domeniului de acțiune și tipul  de investiții care urmează a fi înaintat către finanțare.

Impactul estimat al proiectului de decizie va avea un impact pozitiv asuprea procesului de dezvoltare a orașului și ridicarea nivelului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală și Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural nr.476 din 18.10.2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 09.08.2022, ora 15:00, pe adresa electronică: primăria.cantemir@gmail.com (cu mențiunea „Recomandări pe marginea proiectului de decizie”), la număru de telefon 0273-22639 sau pe adresa str. Trandafirilor 2, et. 3. Primăria orașului Cantemir.

Proiectul de deciziei menționat este disponibil http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/consultari-publice/dezbateri-publice