(0-273) 2-26-39

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante !!!

18-02-2022, 14:47

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante !!!

Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de:

1. Specialist tineret și sport, recrutare, încorporare și completare;

2. Specialist în reglementarea proprietății funciare;

3. Specialist în planificare. 

Condițiile și actele necesare:

1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor);

  • copia buletinului de identitate;

  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

  • copia carnetului de muncă;

 

IMPORTANT !!!

Candidații în mod obligatoriu trebuie să dețină studii superioare:

- Specialistul în reglementarea proprietății funciare trebuie să dispună de studii superioare în domeniu cadastru sau drept/administrație publică;

- Specialistul în planificare trebuie să dispună de studii în domeniu economic/contabilitate.

- Specialistul tineret și sport, recrutare, încorporare și completare trebuie să dispună de studii superioare.

Data limită de depunere a dosarelor:

09 martie 2022, ora 17:00, et. 3, bir. 305

Prima etapă a concursului se va desfășura:

10 martie 2022, ora 10:00

Pentru detalii apelați:

Telefon: 027323098

Jurist Graur Corina