(0-273) 2-26-39

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Anunț posturi vacante !!!

28-10-2022, 17:46

Anunț posturi vacante !!!

Primăria or. Cantemir  anunță  desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de specialiști:

1. Tineret și sport, recrutare, încorporare și completare; 

2. Reglementarea proprietății funciare;

3. Planificare;

4. Finanțe. 

Condițiile și actele necesare:

1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor);

  • copia buletinului de identitate;

  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

  • copia carnetului de muncă;

IMPORTANT !!!

Candidații în mod obligatoriu trebuie să dețină studii superioare:

- Specialistul în reglementarea proprietății funciare trebuie să dispună de studii superioare în domeniu cadastru sau drept/administrație publică;

- Specialistul în planificare și finanțe trebuie să dispună de studii în domeniu economic/contabilitate.

- Specialistul tineret și sport, recrutare, încorporare și completare trebuie să dispună de studii superioare.

Data limită de depunere a dosarelor 18 noiembrie 2022, ora 16:30.

Dosarele se vor depune în biroul 305, specialist Graur Corina.

Informații suplimentare la tel.273/ 2-30-98