(0-273) 2-26-39

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Trandafirilor nr. 2

Orașul Cantemir

Scrieți-ne un mesaj

Raportul anual al primarului

Raport
Privind activitatea  primarului şi a primăriei or. Cantemir în anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016.

   Prin fondul de susţinere socială a populaţiei au fost satisfăcute cereri individuale pentru acordarea ajutorului material, inclusiv pe categorii:

  • invalizi gr.I., gr. II, gr. III  - 88 cereri la suma de 55400 lei;
  • pensionari – 39 persoane, la suma de  38900 lei;
  • familii numeroase, familii cu copii invalizi, familii cu un singur părinte,
  • familii cu tutelă asupra copiilor orfani, familii şi persoane cu venituri mici – total 55 familii la suma de 39300 lei.

                  Total beneficiari: 190 - la suma de 137 600   lei

    Au beneficiat de:

  1.  bilete sanatoriale 8 persoane cu dizabilitati şi  7 pensionari, total 15 persoane.
  2. ajutor social, conform Legii nr.133 din 26.06.2008  168 persoane la suma   de 620000 lei.
  3. serviciile cantinei sociale 63 persoane din paturile social-vulnerabile la suma totală de 72 mii lei (36 mii lei - alocaţi de primăria Cantemir,  36 mii lei - alocaţi din fondul de asistenţă socială).

   De către primăria oraşului au fost acordate ajutoare la 90 de persoane în sumă totală de 30000 lei.

   Pe parcursul anului 2015 au fost perfectate si depuse 16 dosare pentru obtinerea finansarii proiectelor din diferite domenii. La situatia de 31.12.2015 au fost acceptate 6 proiecte din ele 3 deja sunt implementate si 3 in curs de implimentare, 10 concepte de proiect au fost respinse.

Stimați vizitatori pentru a lua cunoștință în detaliu cu întregul raport accesați fișierul atașat la pagină.

Vă mulțumim!