1. Regulamentul de organizare și funcționare a primăriei or. Cantemir.

2. Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual și suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare primarului, viceprimarului, funcționarilor publici și personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul primăriei orașului Cantemir.

3. Regulamentul cu privire la regulile de întreținere a câinilor pe teritoriul or. Cantemir

4. Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control în cadrul primăriei or. Cantemir.