Întru respectarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, art. 8 alin. (2 și 3) și art. 14 alin. (2) z1 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală Primăria or. Cantemir propune spre consultarea populației proiectele de decizii de interes local cu impact economic .