• specialist în reglementarea proprietății funciare;

 

Dosarul trebuie să conțină:

    a) formularul de participare (vezi anexa); 
    b) copia buletinului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
    d) copia carnetului de muncă; 

 


  

Concurs de angajare

30-11--0001, 00:00

La data de 10 aprilie 2019, 10:00 va avea loc concursul de angajare în funcțiile publice:

1. Specialist finanțe;

2. Specialist planificare;

3. Specialist în reglementarea proprietății funciare.

Formularele de participare se depun la Primăria or. Cantemir în bir. 305, et. III, clădirea Consiliului Raional Cantemir, jurist - Corina Graur până la data de 09 aprilie 2019, ora 17:00.

Detalii la numărul de telefon 027323098

Actele necesare pentru admiterea la consurs (copii):

1. Formularul de participare (anexa din cadru Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs) 

2.Diploma de studii care certifică absolvirea studiilor superioare în domeniu 

3. Carnet de muncă (în caz că dispuneți)

4. Buletin de identitate

5. Declarația pe proprie răspundere privind antecedentele penale/cazier judiciar

 

Termen limită de aplicare : 01-01-1970, 02:00


Încarcă CV