Primăria Orașului Cantemir http://primariacantemir.md CONSULTĂRI PUBLICE ! http://primariacantemir.md/ro/topost/537   ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie  Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 2 decembrie 2022, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la următoarele proiecte de decizie: 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023. 2. Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor/impozitelor locale pentru anul 2023. 3. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cantemir pentru anul 2023, în prima lectură. 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru parcaj în or. Cantemir, 5. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de evacuarea deșeurilor menajere solide, 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și /sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul orașului Cantemir. 7. Bugetul or. Cantemir în prima lectură. proiecte care urmează a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cantemir din data de 07.12.2022.             Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea aprobării taxelor locale, impozitului, bugetului, a regulamentului pentru parcaj și aprobarea tarifului pentru serviciul de evacuare a deșeurilor. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare. Prevederile de bază ale proiectului sînt: aprobarea și punerea în aplicare a taxelor/impozitelor locale pentru... Mon, 14 Nov 2022 13:48:47 +0200 ANUNȚ ANGAJARE ! http://primariacantemir.md/ro/topost/536 Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituțiilor publice de învățământ preșcolar din orașul Cantemir. 1. Director al grădiniței de copii nr.1 2. Director al grădiniței de copii nr.2 CONDIȚIILE GENERALE: 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; 2. Studii superioare pedagogice; 3. Vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 3 ani; 4.  La data depunerii dosarului nu a împlinit 65 ani; 5. Cunoașterea limbii române; 6. Aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; 7. Fără antecedente penale; DOSARUL LA  DEPUNERE VA CUPRINDE: 1. Cererea de paricipare; 2. Copia actului de identitate; 3. Copiile actelor de studii; 4. Curriculum Vitae; 5. Copia actului ce atestă vechimea în muncă; 6. Certificatul medical. 7. Cazierul judiciar (declarație pe proprie răspundere la depunere) 8. Planul de dezvoltare a instituției pentru 5 ani. Termenul de depunere a dosarelor: 28 noiembrie ora 16:30. Bir. 305, Graur Corina. Wed, 02 Nov 2022 16:33:01 +0200 Anunț posturi vacante !!! http://primariacantemir.md/ro/topost/535 Primăria or. Cantemir  anunță  desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de specialiști: 1. Tineret și sport, recrutare, încorporare și completare;  2. Reglementarea proprietății funciare; 3. Planificare; 4. Finanțe.  Condițiile și actele necesare: 1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor); copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; copia carnetului de muncă; IMPORTANT !!! Candidații în mod obligatoriu trebuie să dețină studii superioare: - Specialistul în reglementarea proprietății funciare trebuie să dispună de studii superioare în domeniu cadastru sau drept/administrație publică; - Specialistul în planificare și finanțe trebuie să dispună de studii în domeniu economic/contabilitate. - Specialistul tineret și sport, recrutare, încorporare și completare trebuie să dispună de studii superioare. Data limită de depunere a dosarelor 18 noiembrie 2022, ora 16:30. Dosarele se vor depune în biroul 305, specialist Graur Corina. Informații suplimentare la tel.273/ 2-30-98 Fri, 28 Oct 2022 16:46:25 +0300 Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie http://primariacantemir.md/ro/topost/534                       Primăria orașului Cantemir inițiază la data de  9 septembrie 2022, ora 14:00, în sala de ședințe de la etajul II, consultări publice la proiectul de decizie „Actualizarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă - Canal Cantemir” , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cantemir din data de 20.09.2022.             Scopul activității constă în consultarea populației privind necesitatea actualizării tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M. "Apă - Canal Cantemir” prevăzute de Hotărârea nr. 434 din 21 iulie 2022 a Consiliului de administrație cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către ÎM „Apă Canal Cantemir”. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  actualizarea procedurilor interne referitoare la transparența în procesul decizional în conformitate cu actele normative în vigoare. Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în... Thu, 18 Aug 2022 09:36:45 +0300 Anunț privind organizarea consultărilor publice http://primariacantemir.md/ro/topost/533                     Primăria orașului Cantemir inițiază la data de 10.08.2022, ora 14:00, consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la participarea în cadrul proiectului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice”, proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cantemir din data de 16.08.2022.   Scopul proiectului este dezvoltarea localității. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este să faciliteze și să sporească condițiile de trai ale cetățenilor orașului. Prevederile de bază ale proiectului sînt pentru identificarea problemei care urmează a fi soluționată în urma implementării proiectului. Beneficiarii proiectului de decizie sunt Primăria orașului Cantemir și cetățenii orașului. Rezultatatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este identificarea domeniului de acțiune și tipul  de investiții care urmează a fi înaintat către finanțare. Impactul estimat al proiectului de decizie va avea un impact pozitiv asuprea procesului de dezvoltare a orașului și ridicarea nivelului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală și Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din... Wed, 20 Jul 2022 17:49:36 +0300 Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante !!! http://primariacantemir.md/ro/topost/532 Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de: 1. Specialist tineret și sport, recrutare, încorporare și completare; 2. Specialist în reglementarea proprietății funciare; 3. Specialist în planificare.  Condițiile și actele necesare: 1) formularul de participare (se va completa la depunerea actelor); copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; copia carnetului de muncă;   IMPORTANT !!! Candidații în mod obligatoriu trebuie să dețină studii superioare: - Specialistul în reglementarea proprietății funciare trebuie să dispună de studii superioare în domeniu cadastru sau drept/administrație publică; - Specialistul în planificare trebuie să dispună de studii în domeniu economic/contabilitate. - Specialistul tineret și sport, recrutare, încorporare și completare trebuie să dispună de studii superioare. Data limită de depunere a dosarelor: 09 martie 2022, ora 17:00, et. 3, bir. 305 Prima etapă a concursului se va desfășura: 10 martie 2022, ora 10:00 Pentru detalii apelați: Telefon: 027323098 Jurist Graur Corina Fri, 18 Feb 2022 14:47:20 +0200 Platforma ALERTE.MD - digitalizarea administrației publice locale continuă ! http://primariacantemir.md/ro/topost/531 Salutare Cantemir! Suntem bucuroși să anunțăm despre lansarea platformei Alerte.md în orașul Cantemir. Să participi online este simplu. Cu un singur click poți:  Raporta problemele din oraș și urmări online progresul de soluționare a sesizării și răspunsul primăriei; Lansa inițiative civice și obține suportul comunității; Participa la sondajele lansate de Primăria or.Cantemir; Abona la notificările importante din oraș. Platforma www.alerte.md/cantemir este lansată de organizația Mediapoint în parteneriat cu Primaria Cantemir. Alerte.md este o platformă națională care permite administrarea inteligentă a orașelor, și are ca scop eficientizarea comunicării dintre cetățeni, societatea civilă și administrația publică locală.   Vă îndemnăm să fiți foarte activi, doar acționând împreună vom reuși să realizăm lucruri importante în orașul nostru. Tue, 01 Feb 2022 13:52:57 +0200 1 Februarie „Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală” http://primariacantemir.md/ro/topost/530 Stimaţi colegi,     Dragi prieteni, lucrători ai Primăriei or. Cantemir, consilieri locali, şi toţi ceilalţi lucrători din domeniul admnistraţiei publice locale. Vă adresez cele mai calde şi sincere felicităricu prilejul Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală – sărbătoare, care, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost marcată la 1 februarie 2013 .Deasemnea vreau să vă mulţumesc din suflet pentru munca pe care o depuneţi. Misiunea pe care o aveţi este una grea, care vă expune la diverse încercări, şi acest lucru ne obligă să fim foarte obiectivi pentru ca să venim cu toată susţinerea necesară în soluţionarea problemelor care apar. Acest eveniment nu reprezintă o simplă celebrare a unei zile profesionale, ci constituie o recunoaștere a eforturilor enorme, pe care noi toţi le întreprindem zilnic și totodată este o victorie a noastră, comună, în bătălia de durată pe calea dobândirii unei autonomii reale a Administraţiei Publice Locale.   Cu deplin respect, Primarul or. Cantemir Roman Ciubaciuc Tue, 01 Feb 2022 13:43:55 +0200 Planul de achiziții a Primăriei or. Cantemir pentru anul 2021. http://primariacantemir.md/ro/topost/522                       PLANUL DE ACHIZIȚIE a Primăriei or. Cantemir pentru anul 2021 Ianuarie 2021 Nr. Expunerea obiectului de achiziție Codul CPV Valoarea estimată Fără TVA Procedura de achiziție aplicată Sursa de finanțare Perioada de desfășurare 1 Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare de învățămât 15800000-6 409 170 lei LP Bugetul local Decembrie 2020 Pentru perioada ianuarie-iunie 2020 2 Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare de învățămât 15800000-6 409 170 lei LP Bugetul local Iunie 2021 Pentru perioada iulie - decembrie 2021 3 Achiziționarea produselor agroalimentare pentru instituțiile preșcolare de învățămât (fructe, legume) 15800000-6 166 666,67 lei Contracte de valoare mică Bugetul local Lunar 4 Distribuţie de energie electrică 65310000-9 266 666,67 Contracte de valoare mică Bugetul nlcal Ianuarie 5 Servicii de internet 72400000-4 15 000 lei Contracte de valoare mică Bugetul local Ianuarie 6 Servicii telefonice locale 64211100-9 8 333,33 lei Contracte de valoare mică Bugetul local Ianuarie 7 Servicii apă și canalizare 90000000-7 83 333,33 lei Contracte de valoare mică Bugetul local Ianuarie 8 Servicii de salubrizare 90500000-2 5 000 lei Contracte de valoare mică Bugetul local Ianuarie 9 Servicii de deservire a programului 1C 72244000-7 5 666,67 lei Contract de valoare mică Bugetul... Thu, 08 Apr 2021 14:54:58 +0300 Sesiune de informare în cadrul apelului de proiect: Bugetarea Participativă ! http://primariacantemir.md/ro/topost/521                 Primăria or. Cantemir anunță desfășurarea sesiunii de informare din cadrul apelului de proiect Bugetarea Participativă, care va avea loc la data de 25 februarie 2021, ora 14:30 prin intermediul platformei ZOOM, pentru a  participa la sesiunea de informare este necesar să vă înregistrați preventiv accesând linkul:  https://docs.google.com/forms/d/1yNUAW3t3JBiNMca7LdXoEkxYRVWzpRTpLAOkV7W7iyo/viewform?edit_requested=true Tuturor persoanelor înregistrate, la data de 24 februarie 2021, li se va expedia linkul sesiunii. Pentru întrebări apelați la numerele de telefon:  079898001 - Tatiana Puică și 067105099-Victoria Isac. Primăria orașului Cantemir încurajează cetățenii să participe la sesiunea de informare, să aplice și să se implice în dezvoltarea comunității locale. Doar prin participare activă vor putea fi identificate cele mai interesante și inovatoare proiecte.       Fri, 19 Feb 2021 14:24:25 +0200 „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. http://primariacantemir.md/ro/topost/520 Tue, 16 Feb 2021 16:45:54 +0200 Un parc amenajat la Cantemir http://primariacantemir.md/ro/topost/519 Tue, 16 Feb 2021 15:50:02 +0200 Undă Verde Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal. http://primariacantemir.md/ro/topost/518 Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat stradal din Cantemir au fost realizate pe 27 de străzi, cu o lungime totală de 11,2 km. Circa 419 de lămpi vechi și ineficiente au fost înlocuite cu LED-uri eficiente energetic, cu o durată de viață de 13 ani. Prin modernizarea iluminatului stradal orașul va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 98 t/an, echivalentul a 4451 de arbori plantați și la realizarea angajamentelor climatice. „Reducerea cheltuielilor la electricitate va asigura nu doar protejarea mediului, dar va îmbunătăți și serviciile publice. Acest fapt este important pentru bugetul municipal, deoarece fondurile economisite vor fi utilizate pentru investiții noi în domenii precum educație, proiecte sociale”, a spus Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir. Modernizarea sistemului de iluminat stradal este unul dintre obiectivele incluse în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă pe care orașul Cantemir îl realizează ca semnatar al inițiativei UE „Convenția Primarilor”. Orașul Cantemir (5000 locuitori) a semnat Convenția Primarilor în anul 2012.   Tue, 16 Feb 2021 15:43:30 +0200 ȘCOLILE și GRĂDINIȚELE din CANTEMIR AU ÎNCEPUT OFICIAL SĂ PRODUCĂ ENERGIE ELECTRICĂ http://primariacantemir.md/ro/topost/517                                     Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" , gimnaziul "Mihai Eminescu" și două grădinițe din Cantemir dispun acum de micro-centrale fotovoltaice performante care generează curent electric din lumina solară. Cele patru micro-centrale, de curînd finalizate și date în exploatare, au fost instalate în cadrul proiectului Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul Eco – SIEORE. Proiectul este finanțat cu susținerea SGP (Programul de Granturi Mici) din cadrul Fondului Global pentru Mediu al PNUD și implementat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) în parteneriat cu primăria orașului Cantemir. În urma verificărilor corespunzătoare, efectuate de reprezentanții ANRE și Premier Energy, micro-centralele noastre au început oficial să genereze energie electrică. În primele zile de funcționare au fost produși peste 600 kWh.Grădinița nr.1 a înregistrat chiar un record – a produs cu 13kWh mai mult decît a consumat în această perioadă. Datorită sistemului de racordare ”Net Metering”, surplusul de energie electrică a fost trimis în rețelele gestionate de Premier Energy iar la finele anului va fi făcut bilanțul volumelor de energie electrică consumată și produsă. Economia calculată pentru grădinița de copii este de cca. 80%. De asemenea, soluția tehnică de montare... Fri, 22 Jan 2021 12:31:40 +0200 UE / Societatea civilă din orașul Cantemir în continuare își consolidează capacitățile de participare și implicarea în procesele decizionale din domeniul energetic la nivel local. http://primariacantemir.md/ro/topost/516 UE / Societatea civilă din orașul Cantemir în continuare își consolidează capacitățile de participare și implicarea în procesele decizionale din domeniul energetic la nivel local. Prima lună a anului a venit cu o nouă implicare a membrilor societății civile din Cantemir. La 21 ianuarie 2021, în format online, ei au participat la consultarea publică a documentului „Analiza barierelor pentru realizarea investițiilor în energie durabilă, în baza experienței or. Cantemir”, realizat în cadrul proiectului UE: „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energie durabilă în or. Cantemir (CCLISED. Analiza a fost efectuată de un expert extern, în baza interviurilor cu reprezentanții Primăriei Cantemir și a părților implicate în proiectele locale deja realizate în domeniul energiei durabile (instituții de finanțare, unități de implementare ale proiectelor, contractori etc.), precum și din studierea cadrului normativ relevant. În rezultat, a fost elaborată o listă de bariere pentru realizarea investițiilor în energie durabilă la nivel local, precum și propuneri privind eliminarea acestora, inclusiv propuneri de modificare a cadrului normativ. La consultările publice expertul Octav Ivanov a prezentat Analiza și a explicat detaliat barierele identificare în domeniu investițiilor în energie durabilă și climă în orașul Cantemir. În cadrul discuțiilor, participanții au fost de acord că lista este... Fri, 22 Jan 2021 12:24:52 +0200 Uniunea Europeană - Republica Moldova împreună mai puternici ! http://primariacantemir.md/ro/topost/515 UE/ Buletinul informativ "Cooperarea Uniunea Europeană – Republica Moldova, noiembrie – decembrie 2020" vine cu noutăți din Cantemir. Cititorii vor afla cum s-a schimbat Grădinița nr.2, cum este promovat proiectul de iluminat stradal și după finalizare și cum societatea civilă din Cantemir participă la luarea deciziilor. Buletinul conține o serie de informații utile despre o serie de proiecte realizate la nivel național în diverse domenii, cu sprijinul Uniunii Europene. https://issuu.com/.../newsletter_5_november_-_december_ro Buletinul imoformtiv poate fi lectur Lectură plăcută! #EU4Energy #EU4Moldova #strongertogether  Tue, 19 Jan 2021 13:22:22 +0200 Undă verde - Moldova ! Premiul 1 în domeniul eficienței energetice dintre 6 tări al Parteneriatului Estic ! http://primariacantemir.md/ro/topost/514 Cu drag de Cantemir! Mulțumim Uniunii Europene pentru realizarea spotului video despre proiectul de modernizare a iluminatului stradal din Ocnița și Cantemir „Green Light Moldova!”, implementat în cadrul programului UE CoM-DeP, care a primit Premiul UE pentru primul loc în domeniul energiei dintre 6 tari din Parteneriatul estic. O poveste de succes despre modul în care orașele mici răspund provocărilor moderne. Orașele moderne trebuie să fie inteligente, adică eficiente, durabile (asigurând în același timp o reducere a consumului de energie și a emisiilor de CO2), gestionarea eficientă a infrastructurii și o viață confortabilă pentru cetățenii lor. #strongertogether #UE4Moldova #UE4Energy #CoMDeP #CoMEast Tue, 19 Jan 2021 13:15:59 +0200 Proiectul CCLISED în plină acțiune! http://primariacantemir.md/ro/topost/513 Societatea civilă locală din orașul Cantemir participă la negocieri cu Asociația Viticultorilor din regiune, privind furnizarea de biocombustibil pentru viitorul complex termic, aflat în construcţie în Cantemir, cu sprijinul UE. Astfel, aici va fi utilizat un mix de resurse energetice, iar centrala pe biomasă va putea folosi, de asemenea, și gazul natural. Acest sistem va fi folosit pentru prima dată în R. Moldova. Este planificat ca noua centrală termică pe biomasă să încălzească Grădinița nr. 2 și Gimnaziu "Mihai Eminescu" din Cantemir, începând cu anul viitor. În acest scop, în cadrul proiectului CCLISED, AEER a organizat o întâlnire comună a Primăriei Cantemir și reprezentanților societăţii civile locale cu Asociația Viticultorilor din regiunea Cantemir. Părțile au discutat despre organizarea colectării, transportării, procesării resturilor de la vița de vie. Aceste deşeurile vegetale vor fi utilizate drept combustibil pentru viitoarea centrală pe biomasă. De menționat că reprezentanții Asociației Viticultorilor și-au exprimat interesul și dorința de a participa la acest proiect. În condițiile unor cerinţe tot mai mari privind protecţia mediului la eliminarea deșeurilor agricole, specialiştii înțeleg că cea mai profitabilă opțiune este transferul deșeurilor vegetale către primărie pentru utilizarea lor ca biocombustibil social. Aceasta este o alegere mai bună decât mulcirea deşeurilor sau,... Tue, 19 Jan 2021 11:57:26 +0200 CanTREB - Comfort, practicabilitate, eficiență, culoare și zâmbete! http://primariacantemir.md/ro/topost/512 Încă două din cele patru instituţii şcolare din oraşul Cantemir au fost reabilitate termic, cu sprijinul Uniunii Europene. Investițiile au fost efectuate la Grădiniţa nr. 2 şi Liceul „Dimitrie Cantemir”, cu respectarea înaltelor standardelor europene de eficiență energetică, contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie și sănătate a 360 de copii. La Grădiniţa nr. 2 au fost realizate lucrări de izolare termică a pereţilor, acoperişului şi subsolului. La Liceul "Dimitrie Cantemir" au fost efectuată izolarea termică a acoperișului, pereților (parțial) și subsolului. Prezent la eveniment, domnul Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Secţiei Operaţiuni la Delegația UE în Republica Moldova a declarat: „Sunt deosebit de mândru să asist la rezultatele excelente ale acestui proiect finanțat de UE în Cantemir. Datorită finanțării UE, aceste lucrări de reabilitare termică vor îmbunătăți calitatea vieții pentru mai mult de 360 de elevi, precum și pentru profesori și cetățeni, în general. Măsurile de eficiență energetică vor oferi un confort mai bun copiilor, precum și vor economisi resurse economice importante, contribuind în același timp la abordarea schimbărilor climatice. De asemenea, aș dori să felicit și să mulțumesc echipei de implementare, autorităților locale și cetățenilor care au demonstrat un angajament puternic și responsabilitate locală”. „Eficientizarea termică a Grădiniței prin... Tue, 19 Jan 2021 11:21:50 +0200 - Căldura sufletească pe care o primim de la noua noastră școală depășește orice limită energetică ! http://primariacantemir.md/ro/topost/511 Lucrările de izolare termică a clădirii Gimnaziului „Mihai Eminescu” sunt în plină desfășurare. După finalizarea tuturor etapelor preliminare şi intermediare privind izolarea termică, antreprenorul a trecut la etapa finală - vopsirea celor două clădiri principale: școala primară și liceul. Dorim să menționăm că izolarea termică a Gimnaziului este realizată cu vată minerală cu grosimea de 150 mm, în timp ce în majoritatea cazurilor în R. Moldova pentru izolare este folosită vata minerală cu grosimea de până la 100 mm. Acest lucru va reduce și mai mult pierderile de căldură și, prin urmare, va diminua emisiile de gaze cu efect de seră. Materialele și tehnologiile moderne de instalare a vatei minerale sunt utilizate în conformitate cu standardele UE. Lucrările sunt finanțate de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir – CanTREB” şi contribuție din sursele Agenției pentru Eficiență Energetică. Proiectul CanTREB este realizat de Primăria Cantemir, în parteneriat cu Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul Programului „Convenția primarilor – Proiecte Demonstraționale”. #EU4Energy #CoMDeP #CanTREB #AEE #Cantemir #AEER #ÎmpreunaMaiPuternici Tue, 19 Jan 2021 09:44:20 +0200 Regulile de asigurare a curățeniei în orașul Cantemir http://primariacantemir.md/ro/topost/510 Fri, 14 Aug 2020 17:32:51 +0300 or. Kantemirovsk, reg. Voronej, Federația Rusă http://primariacantemir.md/ro/topost/504 http://www.adminknt.ru/ Fri, 28 Feb 2020 15:02:24 +0200 Orașul Cantemir http://primariacantemir.md/ro/topost/502 Oraşul Cantemir - are o vârstă foarte tânără – pentru prima dată este atestat ca unitate administrativă la 6 aprilie, când acestei localităţi populată cu preponderenţă de muncitorii fabricii de conserve „Prut”, pusă în funcţiune în noiembrie 1967, i-a fost dat numele distinsului scriitor, savant, domnitor al Moldovei Dmitrie Cantemir, cu ocazia aniversării 300 de la naştere. Această dată de 6 aprilie printr-o hotărârea întrunirii cetăţenilor din 31 martie 2000 a devenit Ziua oraşului. Specialiştii au determinat că pe aceste locuri a existat un sat încă după cucerirea Daciei  de către Imperiul Roman. Dar apoi au năvălit hunii şi seliştea a fost prădată şi arsă. Se presupune că satul a existat între anii106-376 e.n. Pe vatra părăsită se găsesc vase de lut şi alte obiecte tipice pentru epoca romană (sec II-IV). Oraşul Cantemir are o suprafaţă de 0,27 km2 şi o populatie de 5136 de locuitori. Oraşul se află în sud-vestul Republicii Moldova, la granița cu România, la 103 km de Chişinău, capitala Republicii Moldova. Orașul Cantemir se învecinează cu satele Leca, Iepureni, Cania și Stoianovca . Clima în orașul Cantemir este temperat-continentală, cu o medie anuală de +9 °C. Temperatura minimă absolută anuală a fost de -26 °C, iar cea maximă... Fri, 28 Feb 2020 10:32:16 +0200 SIEORE în acțiune http://primariacantemir.md/ro/topost/499 În incinta primăriei or. Cantemir a avut loc ședința de lucru a echipei de implementare a proiectului Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul Eco - SIEORE cu reprezentantul instituțiilor publice de învățământ LT ”Dimitrie Cantemir” și Gimnaziul ”Mihai Eminescu” și a Direcției Generale de Învățământ Cantemir d-l Borogan Alexei. Scopul întîlnirii a fost aprobarea listei finale a echipamentelor pentru orele tematice privind managementul energetic. Echipamentele respective vor fi achiziționate prin intermediul proiectului ”Soluții Inteligente pentru Orașul ECO” (SIEORE), realizat de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile” în parteneriat cu Primăria Cantemir, finanțat cu sprijinul Programului de granturi mici al Facilității Globale de Mediu. Ținem să menționăm că, în Gimnaziul ”Mihai Eminescu” și LT ”Dimitrie Cantemir” se implementează un șir de măsuri de eficiență energetică cu folosirea resurselor regenerabile, realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir - CanTREB”, finanțat de către UE în cadrul Programului CoMDeP (Convenția primarilor proiecte demonstraționale). Astfel, cunoștințele și abilitățile acumulate în domeniul managementului energetic vor da posibilitatea de a măsura și monitoriza eficient calitatea confortului în încăperi și consumul de energie după finalizarea lucrărilor de eficiență energetică. Thu, 27 Feb 2020 16:19:32 +0200 Prima ediție a campionatului orășenesc la fotbal http://primariacantemir.md/ro/topost/498 În orașul Cantemir a avut loc I - a ediție a Campionatului orășănesc la biliard. În competiție s-au înscris 15 persoane.   Câștigătorii locurilor de frunte sunt: Locul I - Covali Nicolae Locul II - Avram Victor Locul III - Buză Vasile Felicitări câștigătorilor și aducem sincere mulțumiri tuturor participanților. Thu, 27 Feb 2020 15:57:53 +0200 Dorințele copiilor din Cantemir sunt pline de culoare! http://primariacantemir.md/ro/topost/489 Copiii din #Cantemir își doresc un oraș curat, verde și luminos. Este mesajul care poate fi descifrat din desenele picilor de la grădinițele nr. 1 și 2 și elevilor de la Liceul D. Cantemir și Gimnaziul M. Eminescu care au fost invitați să participe la un concurs cu tema „Energie verde”. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului UE „Reabilitarea termică a clădirilor educaționale din Cantemir - #CanTREB”, întru încurajarea tinerei generații din aceste instituții în spiritul responsabilității față de mediu și conștientizarea importanței privind eficiența energetică și schimbările climatice. Prin realizarea creațiilor artistice, copiii au putut să se simtă parte activă a schimbărilor care sunt așteptate în orașul natal. Cele mai interesante reflecții artistice vor fi premiate și utilizate pentru crearea logoului proiectului și a materialelor de vizibilitate. „Desenele copiilor vor fi, de asemenea, prezentate în cadrul Zilei Energiei, care va fi desfășurată la Cantemir în această vară”, remarcă primarul, Roman Ciubaciuc. Proiectul „CanTREB” este realizat de primăria Cantemir, în parteneriat cu AO Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (#AEER), fiind spriinit financiar de Programul Uniunii Europene „Convenția Primarilor - Proiecte Demonstraționale” (#CoMDeP) și cofinanțat din fondurile APL. Tue, 27 Feb 2018 11:31:23 +0200 Spre informarea tuturor Cantemirenilor! Un nou proiect în Cantemir! http://primariacantemir.md/ro/topost/488     În luna decembrie a anului 2017, primăria or. Cantemir a semnat un contract cu Comisia europeană privind finanțarea unui proiect ”Reabilitarea termică a clădirilor insituțiilor educaționale din or. Cantemir”. Proiectul dat este finanțat  în cadru Programului UE ”Proiecte Demonstraționale -  Convenția Primarilor. Primăria Cantemir este semnatar al Convenției Primarilor privind Clima și Energia. În urma implementării acestui proiect vor fi reabiliate 4 clădiri ale instituțiilor publice din oraș, grădinitele nr. 1 și nr. 2, Intituția Publică Gimnaziul ”Mihai Eminescu” și Instituția Publică Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”. La data de 8 februarie a acestui an a avut loc prima ședință de lucru/informare a echipelor de implementare: echipa AEER și echipa locală Cantemir. În cadrul întrunirii a fost prezentat proiectul, obiectivele și rezultatele așteptate, părțile au discutat despre componența grupului de lucru, planul de acțiuni, procedurile administrative și financiare, sursele de finanțare și elementele de comunicare în cadrul proiectului. Lansarea oficială a proiectului CanTREB este preconizată pentru luna aprilie 2018. Ulterior, la data de 15 februarie  a avut loc vizita de colectarea datelor la fața locului de către reprezentanții FEE, echipelor de implementare și experților ComDep. În urma acestei vizite toată echipa s-a deplasat la instituțiile de învățământ, beneficiare ale proiectului. Experții au discutat... Tue, 20 Feb 2018 16:12:15 +0200 ”Linia Verde Antitrafic” http://primariacantemir.md/ro/topost/487 Primăria or. Cantemir Vă aduce la cunoștință că, prin Ordinul Procurorului General nr. 56/15 din 08.12.2017 în cadrul Procuraturii rl. Cantemir a fost instituită ”Linia Verde Antitrafic”. În caz de necesitate apelați: +37369999021 și/sau scrieți la adresa de e-mail: antitrafic@procuratura.md. Wed, 17 Jan 2018 16:53:14 +0200 Iubiţi Cantemireni de Pretutindeni ! http://primariacantemir.md/ro/topost/486 La data de 19 decembrie 2017 a demarat campania de colectare de fonduri pentru amenajarea parcului "Ticlenco" din Cantemir, prin intermediul și cu suportul Proiectului: "Migrație și Dezvoltare Locală"(MiDL). Vă îndemnăm pe fiecare de acasă sau de peste hotare, să ne susțineți în realizarea acestui proiect! Împreună facem lucruri frumoase pentru copiii, părinţii, nepoţii noştri! ...şi nu în ultimul rand: pentru sufletele noastre! Puteți contribui rapid şi confortabil în doar cîteva minute, cu cardul bancar, accesand linkul : https://guvern24.md/ru/projects/parc-amenajat-la-cantemir/ Hai CANTEMIR!!!    Thu, 28 Dec 2017 15:39:51 +0200 O floare pentru orașul TĂU! http://primariacantemir.md/ro/topost/483 "O floare pentru orașul tău" - activitate colectivă care ne-a unit în realizarea faptelor frumoase și importante! Personalul Primăriei Cantemir împreună cu dl primar, Roman Ciubaciuc, s-a mobilizat în plantarea puieților de copaci pe langă cea a trandafirilor! Astfel, într-o singură zi, am reușit să realizăm două activități de voluntariat în localitatea noastră! Mulțumim personalului și elevilor L.T. "D.Cantemir" pentru colaborarea care de fiecare dată ne oferă rezultate îmbucurătoare! A fost o zi productivă!   Wed, 11 Oct 2017 10:57:10 +0300 TU, poți contribui la dezvoltarea orașului în care locuiești!!! Implică-te în luare deciziei! http://primariacantemir.md/ro/topost/482 Haideți împreună să contribuim la dezvoltarea orașului nostru, manifestându-ne interesul și solidaritatea față de EL.  Din motiv că, părerile D-stră într-adevăr contează Vă îndemnăm să fiți cât mai activi în selectarea unei idei de proiect, cea mai IMPORTANTĂ, după opinia D-stră care merită  a fi înaintată spre finanțare și susținută prin contribuții bănești de către băștinași. Pentru a VOTA cea mai IMPORTANTĂ idee de proiect accesați linkul de mai jos. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJBC2gGDSuzMCeoHkQB06NgPrFs41phqUztXd5vIMcIh-VQ/viewform?usp=pp_url&entry.608828470=Construc%C8%9Bia+unui+havuz+%C8%99i+amenajarea+unui+spa%C8%9Biu+de+agrement+pentru+copii+%C8%99i+tineret+%C3%AEn+parcul+%E2%80%9DTiclenco%E2%80%9D+de+pe+str.+Basarabia. Wed, 11 Oct 2017 10:30:21 +0300 Act de vandalism http://primariacantemir.md/ro/topost/473 În seara de sîmbătă a fost vandalizat cu nerușinare Monumentul Participanților la luptele de integritate și suveranitate a Republicii Moldova, distrugându-se felnarele. Da, da 1 Aprilie și asta nu e deloc o farsă, este o nesimțire și o faptă de nemaivăzut. Cum pot fi numiți acesti indivizi, că oameni nu-i putem numi, care atât de josnic au distrus aceste bunuri publice. Vrem să vă reamintim stimați cititori că toate renovările care se fac în oraș de către APL sunt din banii fiecărui din noi, sunt mica parte din impozitele pe care le achităm fiecare din noi statului.  Acum ne pumen întrebarea: Pentru cine să creăm condiții? Pentru vandali? Cît timp ne trebuie să conștientizăm un lucru atît de evident, că dacă nu vom păstra ceea ce avem vom rămâne mult timp în același ”noroi”.  Noi cu toții ne dorim un oraș mai curat, frumos amenajat cu iluminare în parcuri și străzi locative, ne dorim să auzim lucruri de laudă despre orașul nostru, ne dorim să fim un exemplu bun de urmat pentru multe alte orașe din țara noastră - Prea multe vreți stimați locuitări și oaspeți ai or. Cantemir. Acum Vă dăm o simplă întrebare pentru voi toți: - Cum... Thu, 06 Apr 2017 14:39:05 +0300 La mulți ani Cantemir! http://primariacantemir.md/ro/topost/472 Multstimați locuitori ai orașului Cantemir! Cu ocazia zilei orașului Cantemir aduc sincere și calde felicitări, urări de sănătate și bucurie tuturor locuitorilor și oaspeților micului nostru orășel. Vă doresc ca această zi precum și toate celelalte să vă aducă căldură și lumină în casele D-stră, făcându-vă mai buni la suflet, mai toleranți, mai responsabili față de ziua de azi și cea de mâine a orașului nostru, contribuind împreună la dezvoltarea acestuia. Dați dovadă de grijă, stimă și respect față de acest oraș pitoresc. LA MULȚI ANI, CANTEMIR! Cu deosebită considerație,  Primarul or. Cantemir ROMAN Ciubaciuc Thu, 06 Apr 2017 14:36:01 +0300 Marea curățenie de primăvară a luat START! http://primariacantemir.md/ro/topost/471 5 aprilie în or. Cantemir a avut loc Marea curățenie de primăvară!  O bună parte din tinerii ce își fac studiile la Liceul Teoretic D. Cantemir s-au echipat cu mănuși și saci și au curățit zona de odihnă a or. Cantemir. La fel au dat un exemplu bun de urmat și reprezentanții de la Biserica Advetistă de Ziua a Șaptea care au făcut ordine în Parcul Central Ticlenco. Vă mulțumim pentru că vă pasă de orașul în care locuiți! Thu, 06 Apr 2017 14:15:52 +0300 Anunț de intenție privind achiziționarea bunurilor în cadrul proiectului Green Light - Moldova! http://primariacantemir.md/ro/topost/470 Republica Moldova – orașe: Ocnița, Cantemir, Soroca  1.Referința publicației: EuropeAid/138879/IH/SUP/MD.  2.Procedură: Deschisă.  3.Titlul programului: Proiectul „Green light Moldova” – modernizarea și economisirea energiei în domeniul iluminatului stradal.  4.Finanțare: Acordul de finanțare ENPI/2014/354-589.  Bugetul total maxim disponibil pentru cele 3 orașe este de 379 258 EUR, care urmează să fie plătiți de următoarele entități:  1. Alianța pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile, partenerul principal – 290 509 EUR.  2. Soroca, partener – 60 167 EUR.  3. Cantemir, partener – 5 425 EUR.  4. Ocnița, partener – 23 157 EUR.  5.Autoritatea contractantă: ONG-ul „Alianța pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile” (denumită în continuare „AEER”), Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA,în calitate de partener principal al proiectului – administrator al grantului UE primit în cadrul proiectului „Convenția primarilor. Proiecte demonstrative”: „Green light Moldova” – modernizarea și economisirea energiei în domeniul iluminatului stradal.  6.Descrierea contractului: Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 3 orașe din Republica Moldova: Ocnița, Soroca și Cantemir, prin instalarea și îmbunătățirea iluminatului stradal cu LED în aceste orașe (710 corpuri de iluminat, sisteme de control și de monitorizare, înlocuirea stâlpilor, console, cabluri, transfer de know-how).  7.Numărul indicativ și titlurile loturilor: Proiectul include 3 loturi:  Lotul 1:  furnizarea de echipamente și... Wed, 05 Apr 2017 14:10:32 +0300 Primăvara vine cu noi realzări! http://primariacantemir.md/ro/topost/469 Stimati locuitori deja de ceva timp v-am obisnuit sa Va informam, prin intermediul Mass Media despre realizarile echipei noastre pe parcursul intregii saptamini.  Astfel, in aceasta saptamina am reusit sa realizam urmatoarele: in parcul central Ticlenco a fost instalat cu succes sistemul de irigare; au fost pregatite parcelele pentru sadirea florilor, deci în curînd atît locuitorii orașului cît și oaspeții acestuia se vor bucura de un adevărat tabloul floral cu un design îndrăzneț și plin de culoare. În locul brazilor ce au fost taiati in anul 2016 au fost saditi 17 brazi noi. O alta realizare a acestei saptamini este sadirea in ghivecele de pe strada Stefan Voda a unor noi specii de thui pentru un aspect mult mai placut al orasului. Toate aceste realizări au fost finanțate din bugetul orașului.  O alta noutate la fel de importanta care a fost realizata ceva mai devreme ar fi renovarea terenului de fotbal de pe linga Gimnaziul Mihai Eminescu, acest lucru a fost posibil datorita donatiei acordate de catre Fundatia ”Renato Usatii” orașului nostru de Hramul orasului Cantemir, în mărime de 200000 lei.   La sigur noi nu ne vom opri aici și vom continua cu pași mici dar siguri  să reîmprospătăm... Sun, 02 Apr 2017 17:24:38 +0300 Fii activ în promovarea caselor pasive. http://primariacantemir.md/ro/topost/468 Casele pasive sunt acele case care asigură un climat interior confortabil atât vara, cât si iarna, fără însă a fi nevoie de o sursă conventională de incalzire. Casa pasivă - o casa caracterizată prin etanseitate, cu transfer termic zero, care atinge și menține echilibrul termic dorit. Consumul de energie este cu 70-80% mai mic decât in cazul unei locuințe din lemn sau caramidă. O casă pasivă: • trebuie să aibă o structură compactă, care să nu permită formarea punţilor termice (pierderile de energie); • izolatia trebuie să fie atât de bună, incât să nu fie necesar de un sistem de incălzire;  • este suficient un sistem de ventilatie inteligent, care constă intr-o pompă de căldură aer-aer. Sistemul ia aerul de afară, il introduce intr-un sistem de căldură unde se intâlneste cu cel care iese, câştigând astfel câteva grade, dupa care intra intr-un compresor de căldură care îl aduce la temperatura dorită de proprietar; • necesită izolație de doua ori mai groasă decât o casă tradiționale. Anvelopa este izolată cu minimum 30 de centimetri de polistiren fața de 15 cm, in cazul unei case obișnuite; • ferestrele sunt dotate cu trei foi din sticlă, o tehnologie izolantă. Chiar dacă ele sunt... Tue, 20 Dec 2016 11:13:51 +0200 Consultații juridice GRATIS! http://primariacantemir.md/ro/topost/466 Stimați Cantemireni la data de 30.11.2016 între orele 10:00 - 12:00 în incinta Primăriei or. Cantemir va avea loc audiența grauită a cetățenilor cu Avocatul Poporului. Mon, 28 Nov 2016 14:00:15 +0200 Păstrează căldura în casa Ta! http://primariacantemir.md/ro/topost/465 S-a lăsat frigul, iar temperatura interioară începe să ne creeze o stare de disconfort. Ridicarea acesteia la necesarul de 20-22 grade Celsius, implică o factură majorată, uneori usturătoare.  Iată câteva trucuri de prevenire a pierderilor de căldură şi de menţinere a unei temperaturi normale în locuință. Izolează pereții. Izolarea pereților și a podului va avea efecte pozitive asupra temperaturii ambiante a casei, iar  montarea geamurilor termopan iți va oferi un grad sporit de confort. Geamurile sunt responsabile pentru un sfert din pierderea totală de energie, iar pereții constituie cea mai mare sursă de pierdere. Costisitoare la prima vedere, izolarea interioară sau exterioară se amortizează destul de repede în timp. Instalează folii de aluminiu. Pentru a nu pierde căldură prin pereți, instalează folii de aluminiu în spatele caloriferelor.  Folia nu permite scurgerea căldurii prin pereții exteriori și o reflectă înapoi în cameră. Distribuie căldura. Plasează o poliţă din lemn deasupra caloriferului daca acesta este instalat sub fereastră. Căldura va fi difuzată pe lateral, în loc să urce spre geam. Aerul cald se va distribui pe orizontală, încălzind eficient camera. Nu bloca caloriferele. Mobilierul trebuie să fie instalat la distanță de calorifere, astfel încât să nu blocheze fluxul de căldură. Lasă un... Fri, 04 Nov 2016 13:49:54 +0200 Comunicat de presă! http://primariacantemir.md/ro/topost/464 În perioada 26-27 octombrie, o echipă de primari și vice-primari din Republica Moldova a participat în Conferința "Promovarea dezvoltării durabile în țările Parteneriatului estic", organizată în Erevan, de către Comisia Europeană, Conferința autorităților locale și regionale pentru Parteneriatul estic (CORLEAP), în comun cu Ministerul pentru Administrare și Dezvoltare Teritorilă a Republicii Armenia. Timp de două zile Conferința a întrunit reprezentanți ai autorităților locale și regionale din țările Parteneriatului estic, inclusiv semnatari ai Convenției primarilor, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. În cadrul evenimentlui, a fost lansată a doua etapă a Convenției primarilor Est (CoM Est), precum și inițiativa primarilor pentru creștere economică (M4EG). Această inițiativă este îndreptată spre antrenarea sectorului de afaceri, promovarea cooperării între autoritățile locale și organizațiile societății civile. Scopul constă în schimbul de bune practici, creșterea capacităților pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare locală, crearea de parteneriate publice-private, crearea a noi locuri de muncă, asigurarea a unei dezvoltării durabile. Un subiect aparte abordat în cadrul conferinței, au fost provocările Planului de acțiune privind energia durabilă (SEAP), lecțiile învățate în proiectele demonstrative, mecanismele de finanțare inovatoare și sprijinul concret disponibil pentru primării în a doua fază a CoM Est. La începutul anului 2017,... Tue, 01 Nov 2016 11:40:45 +0200 Slavkov u Brna http://primariacantemir.md/ro/topost/462   http://www.slavkov.cz Tue, 18 Oct 2016 14:40:54 +0300 Alege becul potrivit pentru casa Ta! http://primariacantemir.md/ro/topost/461 Deși piața oferă o varietate de becuri economice și eclogice, becul cu incandescență – cel clasic cu filament - rămâne popular în Moldova. Din cauza eficienței și a duratei de viață scăzute și a cosumului mare, Uniunea Europeană, începând cu anul 2009, a restricționat utilizarea becurilor cu incadenscență de mare putere, iar din 2015 a interzis comercializarea acestora. Cum să alegi becuri de calitate care să nu îți strice vederea, să-ți ofere confortul vizual și să fie economice? Tipuri de becuri Becul cu halogen funcţionează pe acelaşi principiu ca şi becul cu incandescență. Intensitatea luminii produse este cu 20-30% mai mare decât în cazul becului incandescent clasic. Atenție, becul cu halogen nu poate fi amplasat în apropierea surselor inflamabile sau a copiilor deoarece emit radiaţii ultraviolete, nocive pentru piele. Becul fluorescent consumă de 4-5 ori mai puțină energie decât becul cu incandescenţă. Un dezavantaj constituie aprinderea lentă; are nevoie de timp până când ajunge la luminozitatea maximă. La achizitionarea unui bec fluorescent, trebuie să ții minte că acesta conține aproximativ 5 miligrame de mercur, care este o substanță toxică dacă este atinsă sau inhalată. Deși pare o concentrație mică, dacă un astfel de bec se sparge într-o casă, concentrația de... Sun, 16 Oct 2016 13:14:36 +0300 Avertisment!!! http://primariacantemir.md/ro/topost/460 AVERTISMENT PRIVIND PERICOLUL DE ELECTROCUTARE ÎN TIMPUL RECOLTĂRII NUCILOR ÎN APROPIEREA REŢELELOR ELECTRICE Odată cu demararea activităților sezoniere de recoltare a nucilor, administraţia Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. atrage atenţia populaţiei asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de protecţie împotriva electrocutărilor în timpul strângerii acestora de pe copacii plantaţi în mod periculos, contrar normelor de securitate, de-a lungul drumurilor în zonele de protecţie a liniilor electrice aeriene (LEA) sau în apropierea altor instalaţii electrice (posturi de transformare, panouri şi cutii de distribuţie, etc.). Analiza cazurilor de electrocutare, ce au avut loc anterior în timpul acestor activităţi, denotă faptul, că populaţia nu ţine cont de aflarea sa la distanţe inadmisibile de la conductorii aflaţi sub tensiune, utilizează diferite bare metalice sau prăjini pentru a scutura nucile, neglijând riscul atingerii prin intermediul lor de conductori sau al creării unui arc electric, nu ţinе cont în timpul acestor activităţi de căderea precipitaţiilor, de umiditatea solului sau a celei din atmosferă, care facilitează scurgerea sau transmiterea curentului prin intermediul diferitor obiecte folosite în calitate de instrument de lucru. Chiar şi atingerea conductorilor electrici de crengile verzi ale copacilor poate fi cauza unui accident cu consecinţe grave pentru persoanele aflate pe copac în acel moment.... Fri, 30 Sep 2016 15:52:34 +0300 Ce reprezintă eticheta energetică? http://primariacantemir.md/ro/topost/459 Ce reprezintă eticheta energetică? Eticheta energetică este creată pentru a furniza cumpărătorilor informaţii precise, comparabile şi uşor de recunoscut, cu privire la consumul de energie, performanţă şi alte caracteristici esenţiale ale electrocasnicelor. Aceste informaţii permit consumatorilor să identifice cât de eficient este un produs față de altul şi să-și calculeze potenţialul de reducere a facturei. Ce înseamnă culorile, săgețile și literele alfabetului de pe aceasta eticheta? Toate aceste elemente descriu eficiența energetică a unui aparat de uz casnic. clasa A este cea mai eficientă din punct de vedere energetic, iar clasa G - cea mai puțin eficientă. ATENȚIE! Consumă „de rupe”!; verde înseamnă “mai eficient”, iar rosu - “mai puțin eficient”; săgețile indică eficiența energetică pentru nivelul dat. Când majoritatea aparatelor de un anumit tip ajung la clasa A, pot fi adăugate alte subclase : A+, A++, A+++, etc.  Cu cât mai multe plusuri, cu atât mai puține „minusuri” la budgetul familiei. În medie, prin utilizarea aparatelor de uz casnic sau a produselor cu impact energetic de clasa A+++, în locul celor de clasa A, poți economisi: până la 60% de energie în cazul frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice; până la 32% de energie în cazul mașinilor de spălat rufe... Fri, 30 Sep 2016 15:33:40 +0300 Fii ECOnom! http://primariacantemir.md/ro/topost/458 8 moduri de a economisi energia electrică Unul dintre obiectivele proiectului „ Undă verde, Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal ” este economisirea energiei electrice prin modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal, precum și sensibilizarea publicului privind necesitatea economisirii energiei. În acest sens propunem unele modalităţi eficiente de economisire a energiei electrice:  1.   Iluminaţi eficient locuinţa Deconectaţi lumina când ieşiţi din încăpere. Iluminaţi numai locul din încăperea în care vă desfăşuraţi activitatea. Utilizaţi lumina naturală cât mai mult posibil şi nu lăsaţi lumina aprinsă când nu aveţi nevoie de ea. Alegeţi să aveţi mai multe surse de lumină de putere mai mică, plasate în mai multe locuri, pe care să le puteţi folosi pentru iluminat, decât să aveţi o singură sursă de putere mare, plasată pe tavan. Pentru sursele mari de iluminat, utilizaţi întrerupătoare cu reglaj continuu al tensiunii de alimentare. În acest fel puteţi regla în mod continuu intensitatea luminoasă a sursei de iluminat şi prin urmare - energia electrică consumată. Instalarea unor senzori de prezenţă, care să aprindă lumina numai când sunteţi în zonă vă poate aduce o economie substanţială. 2.   Utilizaţi becuri energo-economice Pentru aceeaşi intensitate luminoasă, acestea consumă de circa 5-6 ori mai puţină energie electrică şi au... Thu, 22 Sep 2016 10:01:11 +0300 A luat start elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a or. Cantemir. http://primariacantemir.md/ro/topost/456 La data de 14 septembrie 2016 în sala de ședințe al Consiliului raional Cantemir a avut loc primul atelier de lucru în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare socio - economică a orașului Cantemir. În cadrul atelierului au fost identificați și analizați actorii locali, au fost create grupurile de lucru precum și grupurile sectoriale. În cadrul acestui atelier auparticipat reprezentanți ai APL, Întreprinderilor Municipale, instituțiilor preșcolare, instituțiilor școlare, consilieri ai Consiliului orășenesc Cantemir, reprezentanți ai direcțiilor Asistență Socială, Construcții, Finanțe, Cultură precum și un grup semnificativ de tineri ce își fac studiile în cadrul Liceului Teoretic ”D. Cantemir”.  Toți participanții la atelier au fost foarte activi, s-a lucrat intensiv și efectiv întrucît locuitorii micului nostru orășel conștientizează importanța majoră a existenței unei Strategii de dezvoltare socio-economică al or. Cantemir pentru o dezvoltare prosperă și durabilă a orașului nostru. Thu, 15 Sep 2016 18:37:14 +0300 Regulamentul activităților de comerț și de prestare a serviciilor de pe teritoriul or. Cantemir http://primariacantemir.md/ro/topost/455                                                                                            Anexa nr. 1  la decizia consiliului orășenesc Cantemir Nr.  REGULAMENTUL activităților de comerț și prestare a serviciilor de pe teritoriul orașului Cantemir DISPOZIŢII GENERALE       Prezentul Regulament este elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 397-XVI din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Titlului VII din Codul Fiscal al Republicii Moldova, Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interioar și Legii nr. 153 din 01.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Prezentul Regulament defineşte un ansamblu de norme tehnice, comerciale şi juridice şi stabileşte regulile generale care trebuie să reglementeze desfăşurarea activităţilor din sectorul comercial, al serviciilor de piaţă şi al producţiei de pe teritoriul administrativ al oraşului Cantemir urmărind dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.  Regulamentul urmăreşte realizarea unei... Thu, 08 Sep 2016 10:45:28 +0300 Regulamentul de stabilire si administrare a taxei locale pentru salubrizare pe teritoriul orașului Cantemir http://primariacantemir.md/ro/topost/454                                                                                                                                                                                                          Anexă                                                                                                                     La  decizia consiliului orășenesc Cantemir                                                                                     ... Wed, 07 Sep 2016 20:58:30 +0300 La mulți ani stimați specialiști în domeniul finanțelor! http://primariacantemir.md/ro/topost/453 Cu ocazia sărbătorii profesionale - Zilei financiarului, adresez cele mai sincere felicitări de bine şi sănătate tuturor finansiştilor şi Vă mulţumesc pentru munca şi dăruirea prin care contribuiţi la funcţionalitatea sectorului financiar al orașului noștru. Sistemul finanţelor publice joacă un rol cheie în dezvoltarea şi consolidarea economiei naţionale, iar lucrătorilor din domeniu le revine misiunea de a continua reformele începute pentru creşterea bunăstării populaţiei. Exprim încrederea că prin conlucrare eficientă, aplicare în practică a cunoştinţelor şi a experienţei înaintate, prin muncă asiduă de zi de zi, veţi face faţă sarcinilor trasate întru binele orașului nostru. Cu ocazia zilei profesionale, îmi exprim recunoştinţa profundă pentru activitatea Dumneavoastră şi Vă doresc succese şi mari realizări în plan profesional, prosperitate, optimism, sănătate şi bucurii în familiile domniilor voastre. Cu deplin respect, Primarul or. Cantemir  ROMAN Ciubaciuc   Mon, 15 Aug 2016 10:12:28 +0300 Acum e și mai frumos! http://primariacantemir.md/ro/topost/452 “ A fi copleşit de parfumul florilor, reprezintă o formă dulce de a fi învins” (Beverly Nichols)  Stimaţi cetăţeni, ştim cît de important este pentru mulţi dintre dvs-tră să fiţi la curent cu noutăţile legate de oraşelul în care locuiţi, de acţiunile întreprinse de către primărie, de situaţia generală în care se află micul nostru oraş şi locuitorii acestuia. De aceea, ţinem să vă informăm atat pe cale electronică, cît şi prin intermediul ziarului “Sud Expres”- (pe care vă îndemnăm sa-l procuraţi săptămînal sau să vă abonaţi - la un preţ foarte avantajos, pentru a fi mereu informat), că la data de 21.07.16, au fost instalate zece clumbe cu flori în centrul oraşelului. Care nu doar ne bucură privirile, ci ne şi aduc picături de fericire şi fineţe in suflete. Pe această cale rugăm respectuos cetăţenii de a păstra curăţenia în mediul înconjurător şi dacă alţii îngrijesc,..noi haideţi măcar,.. să nu distrugem! Respectul reciproc şi pentru munca celuilalt, există doar atunci cănd fiecare se respectă pe el însuşi şi munca sa!  Lăsaţi-vă “învinşi” doar de parfumul şi mireasma florilor! Thu, 11 Aug 2016 09:38:48 +0300